Attest woon-werkverkeer & telewerkersovereenkomst in het kader van het Coronavirus

Door het coronavirus heeft de overheid allerlei maatregelen afgekondigd. Enerzijds mag u zich enkel nog essentiële verplaatsingen maken. Dit betekent onder meer verplaatsingen naar en tijdens het werk. Daarnaast heeft de overheid bedrijven verplicht om hun werknemers zoveel als mogelijk thuis te laten werken. De aspecten van deze maatregelen worden best ook schriftelijk geregeld, zodat boetes of discussies vermeden kunnen worden.

Verplaatsingen voor werkaangelegenheden

Indien uw werknemers zich verplaatsen naar  en van het werk of tijdens het werk, bezorgt u hen best een attest.

Uit dit attest blijkt dat de werknemer zich verplaatst voor essentiële doeleinden, namelijk werk. Bij een politiecontrole zal de werknemer dit attest kunnen voorleggen, waardoor zij geen proces-verbaal en/of boete zullen ontvangen.

Een blanco attest vindt u hier: attest_werkgever_tav_wkn_verplaatsinge_tijdens_corona

Addendum bij de arbeidsovereenkomst inzake telewerk

In deze tijden werken heel wat werknemers van thuis uit. Dit uitzonderlijke telewerk legt u best vast in een telewerkersovereenkomst. Deze overeenkomst kan op verschillende punten zijn belang kennen.

Arbeidsongevallen

Allereerst is het afsluiten van een telewerkersovereenkomst met uw werknemer van belang voor de verzekering van arbeidsongevallen.

Indien er tijdens het telewerken zich een ongeval zou voordoen, dan speelt nog steeds het vermoeden dat dit een arbeidsongeval betreft. Daarnaast zal er ook sprake zijn van een arbeidsongeval wanneer de telewerker onder de middag even naar de winkel gaat. Om duidelijk te weten wanneer een ongeval al dan niet gedekt is door de arbeidsongevallenverzekering, legt u best de afspraken met uw medewerker vast in een telewerkersovereenkomst. Op deze wijze kan u heel wat discussie vermijden.

Onkostenvergoeding

Het is toegelaten dat werkgevers een tijdelijk onkostenvergoeding voor thuiswerk aan de telewerkers toekennen. Deze vergoeding mag toegekend worden aan alle werknemers die tijdens deze periode thuis werken, ongeacht of zij dit reeds deden voor het coronavirus.

Het doel van deze onkostenvergoeding is het dekken van de kosten van het thuiswerk, met name het gebruik van een bureau in de privéwoning, de kosten voor klein kantoormateriaal, de kosten voor het onderhoud en de reiniging van het bureau, de kosten voor elektriciteit, water en verwarming, de verzekeringen, de onroerende voorheffing, …

De vergoeding mag maximum 126,94 EUR per maand bedragen. Op deze vergoeding dient geen sociale bijdragen alsook geen bedrijfsvoorheffing te worden betaald. Daarnaast is het toegelaten dat de werkgever een forfaitaire vergoeding voor het gebruik van de eigen pc en eigen internetverbinding. Beide forfaitaire vergoedingen bedragen 20 euro per maand.

Deze bedragen dienen niet pro rata te worden verrekend. Met andere woorden ook deeltijdse werknemers mogen het volledige bedrag ontvangen. Daarnaast zullen verlof, ziekte of tijdelijke werkloosheid op andere dagen geen rol spelen.

Indien een werknemer nog andere kosten zou maken, bv. gebruik eigen GSM, aankoop computerbenodigdheden,… dan kan de werkgever deze terugbetalen. Deze terugbetaling zal gebeuren op grond van de werkelijke kosten. Voor deze kosten gelden geen forfaitaire bedragen.

Alle bovenstaande vergoedingen zijn GEEN recht van de werknemer. Het staat de werkgever vrij om te beslissen of hij deze kosten al dan niet vergoed. Indien u een vergoeding wenst toe te kennen aan uw werknemers, raden wij aan om dit duidelijk in een telewerkersovereenkomst op te nemen.

Een voorbeeld van een telewerkersovereenkomst vindt u hier: bijlage_arbeidsovereenkomst_-_uitzonderlijk_telewerk_corona

Heeft u vragen, aarzel niet ons te contacteren. Wij helpen u graag!