Onderneming in moeilijkheden en gerechtelijke reorganisatie: nieuwigheden sinds 1 september 2023


Heel wat ondernemers zullen vroeg of laat te maken krijgen met een zogenaamde gerechtelijke herstructurering van een klant. Sinds 1 september 2023 heeft Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht, met speciale aandacht voor gerechtelijke herstructurering, aanzienlijke wijzigingen ondergaan.

Wat is een gerechtelijke reorganisatie? Wat zijn de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen? En hoe kunt u als schuldeiser nog steeds trachten uw vordering te innen? Wij lichten het u graag verder toe.

Wat is een gerechtelijke reorganisatie?

Het doel van een gerechtelijke reorganisatie is om de continuïteit van (een deel of het geheel van) de onderneming, diens activiteiten en de werkgelegenheid te waarborgen.

Om dit te bereiken, kan de rechtbank de onderneming een opschorting verlenen. Gedurende deze periode kan de onderneming niet failliet worden verklaard (noch gerechtelijk ontbonden) en kunnen er ook geen dwangmaatregelen (zoals beslagen) worden genomen.

Sinds 1 september 2023 zijn er enkele grondige wijzigingen gebeurd inzake de gerechtelijke reorganisatie. De belangrijkste wijzigingen zijn worden hieronder verder voor u besproken.

De rol van KOIM wordt uitgebreid

Ten eerste kan de Kamer voor Ondernemingen in Moeilijkheden (KOIM) ondernemingen die dreigen insolvent te worden, oproepen om informatie te verstrekken. Bovendien kan de KOIM op verzoek van de bedrijven in moeilijkheden, schuldeisers bijeenroepen om te onderhandelen over de openstaande schulden. Zowel de belastingdienst als de RSZ kunnen eveneens worden opgeroepen. Als er overeenstemming wordt bereikt, kan er een (uitvoerbaar) proces-verbaal worden opgesteld.

Herstructureringsdeskundige

De onderneming in moeilijkheden kan de KOIM vragen om een herstructureringsdeskundige aan te stellen om het herstel van de onderneming te vergemakkelijken. Herstructureringsdeskundigen worden niet langer geselecteerd uit de lijst van curatoren, maar moeten wel voldoen aan vereisten van bekwaamheid, ervaring, onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Zij kunnen deel uitmaken van een overheidsinstelling of van een beroepsorganisatie die hulp biedt bij de reorganisatie van ondernemingen en worden vergoed door een dergelijke organisatie.

Let op: Ook een schuldeiser, het Openbaar Ministerie en elke andere belanghebbende kunnen om de aanstelling van een herstructureringsdeskundige verzoeken, wanneer er sprake is van onbestuurbaarheid van de onderneming in moeilijkheden of van kennelijke tekortkomingen in het bestuur.

Minnelijk akkoord

Vanaf nu kan een buitengerechtelijk minnelijk akkoord worden gesloten met slechts één schuldeiser. Voorheen waren hiervoor minimaal twee schuldeisers vereist. Dit akkoord kan worden goedgekeurd en homologatie kan alleen worden geweigerd als de schuldenaar duidelijk geen economische levensvatbaarheid heeft of als het akkoord duidelijk niet kan worden uitgevoerd zonder nadelige gevolgen voor de rechten van derden op de activa van de schuldenaar.

Besloten vs. open variant

De onderneming in moeilijkheden (schuldenaar) kan, wanneer hij kan aantonen dat er sprake is van dreigende insolventie, kiezen voor een besloten variant van de gerechtelijke reorganisatie. Dit betekent dat:

 • De procedure niet openbaar is;
 • De schuldenaar zelf kan bepalen welke schuldeisers in deze besloten procedure worden betrokken;
 • De beslissingen in deze procedure niet bekend worden gemaakt.

Rol van de schuldeiser

Als schuldeiser heeft u diverse opties om uw rechten te beschermen als u twijfels heeft over het succes van de gerechtelijke reorganisatie. U kunt bijvoorbeeld ervoor zorgen dat uw vordering correct wordt ingediend, extra controle eisen over de onderneming of zelfs proberen de gerechtelijke reorganisatie te dwarsbomen. Er zijn immers scenario’s denkbaar waarin u een faillissement verkiest boven een gerechtelijke reorganisatie.

Heeft u een klant die zich in een dergelijke gerechtelijke reorganisatie bevindt? Of hoort u dat een klant, met onbetaalde facturen, wellicht voor een faillissement staat? Geef ons een seintje! Wij bekijken graag met u de mogelijkheden om uw rechten optimaal te vrijwaren.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Kwijting aan de bestuurders: waarom elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

 • Actua / Publicaties

  Bijverdienen als jobstudent? Implicaties op uw belastingen en/of die van uw ouders?

 • Actua / Publicaties

  Een huis kopen via lijfrente – de toekomst van vastgoedinvesteringen?