VOKA charter logo

VOKA DUURZAAMHEID
CHARTER

Onze voordenkers zijn ook voorvechters van duurzaam ondernemen.

 

Flamée & Partners is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor het welzijn van haar medewerkers en onze maatschappij in het algemeen. Het is onze missie om jaar na jaar stevig in te zetten op duurzaam ondernemen. Dus het behalen van het Voka Duurzaam Ondernemen Charter was een mijlpaal, maar allesbehalve een eindpunt. Het betekende een stimulans om nog sneller en vooral concreter over te schakelen naar de meest duurzame versie die Flamée & Partners kan zijn.

Onze waarden zijn de leidraad in alles wat we doen. Duurzaamheid staat centraal in al onze menselijke contacten en in onze manier van zaken doen. We focussen heel hard op het persoonlijke welzijn van onze medewerkers. We creëren een positieve (werk)omgeving die mensen in staat stelt te groeien en ook naar een gezonde toekomst kijkt.

‌In 2021 is Flamée & Partners in een ambitieus traject van Voka gestapt om haar duurzaamheidsacties te koppelen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Door de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties te verweven in Voka’s Charter Duurzaam Ondernemen is de betekenis van deze erkenning nog toegenomen. Voka werkt daarvoor samen met CIFAL Flanders/UNITAR, een internationaal trainingscentrum dat inzet op duurzaam management en dat ondernemingen het internationaal erkende UNITAR-certificaat kan toekennen.

‌Sinds we dit engagement aangingen, zijn de doelstellingen van de VN ons kompas voor een toekomstgericht en duurzaam bedrijfsbeleid. Met succes, want in 2022 behaalde Flamée & Partners als eerste accountancykantoor het Voka Charter Duurzaam Ondernemen.

‌Dit Charter biedt ons een concreet kader om onze duurzame ambities te vertalen naar de praktijk. Vanaf 2022 hebben onze werkgroepen meteen 26 trajecten opgestart om deze grootse principes duidelijk te vertalen naar onze onderneming. Het resultaat zijn zowel ‘high level’ beslissingen die langetermijnimpact zullen hebben, maar eveneens enkele heel praktische veranderingen die de werksfeer voor onze collega’s meteen verhoogt of die onze ecologische voetafdruk in een mum verkleinen.

 

Een greep uit onze MVO-verwezenlijkingen

Kwaliteitsonderwijs

‌We werken samen met scholen om ook de toekomstige collega’s zo goed mogelijk op te leiden. Onze medewerkers hebben hun expertise ingezet voor studenten van de Vives Accountancy-Fiscaliteit en de HoGent tijdens gastcolleges over ethische thema’s.

‌Ewoud en Ward begeleiden in het academiejaar 2024-2025 in HoGent een casestudie van de studenten Toegepaste Fiscaliteit in het avondonderwijs en bij het postgraduaat Gecertificeerd Accountant.

 

Goede gezondheid en welzijn:

‌Met het hele kantoor deden we al twee keer mee aan de actie Tournée Minerale. We waren ook echte ambassadeurs met affiches, een eigen armbandje en posts op intranet en sociale media.

‌We zetten ons in voor een gezonde werkomgeving met veel zuurstof. In onze kantoren in Harelbeke en Lievegem stimuleren en faciliteren we daarom om te lunchen in de buitenlucht en vooral niet continu aan het eigen bureau te blijven.

‌In al onze kantoren organiseren we intervisiesessies om de aandacht voor psychosociaal welzijn te verbeteren. We richten ook een aparte coachingsruimte in.

Klimaat

‌Vanaf 2023 is de elektrificatie van ons wagenpark opgestart en vanaf augustus 2023 rijden onze eerste elektrische wagens. Ook onze infrastructuur is intussen grondig aangepakt met laadpalen aan onze kantoren in Harelbeke en Lievegem alsook bij de medewerkers thuis. Vanaf 2024 rijden al 22 collega’s elektrisch. De wagens op fossiele brandstof worden stelselmatig vervangen door milieuvriendelijke exemplaren. Met de introductie van het mobiliteitsbudget kunnen onze medewerkers flexibel kiezen voor groenere verplaatsingen.

‌We zamelen met heel het kantoor en ook bij onze medewerkers thuis alle flessendopjes in. Dit vermindert het aantal microplastics die in ons milieu terechtkomen. Bovendien gaat onze verzameling naar het goede doel om Blinde Geleide honden te financieren.

‌Na een bewustwordingscampagne zijn alle medewerkers nu waakzaam over het energieverbruik van onze toestellen. We besparen intussen al een pak energie door consistent te zijn met onze verlichting, verwarming, airco, computers. ..

‌We verminderen ons papiergebruik en bijhorend afval. Bovendien worden de mappen van onze gedigitaliseerde dossiers opgehaald door de Kringloopwinkel van Lievegem en krijgen ze daar een tweede leven.

Partnerschappen

‌We verstrekken de middelen om al onze klanten ‘warm’ te maken rond verduurzaming. Duurzaam ondernemen komt aan bod tijdens klantenmeetings en is opgenomen in de ondernemings-GPS.

Planeet
Kwaliteit, leefomgeving, afvalreductie, CO2-reductie, biodiversiteit, ...
Mensen
Duurzaamh HR-beleid, welzijn op de werkvloer,
talentontwikeling, werkplekkleren, diversiteit, ...
Welvaart
Rationeel energiegebruik, werkbaar werk, risicobeheersing, duurzaam aankoopbeleid, mobiliteit, ...
Vrede
Behoorlijk bestuur, stakeholdermanagement, goede dialoog, heldere communicatie, engagement in projecten, ...
Partners
Met organisaties, engagement in internationale projecten

Onze Missie

Flamée en Partners is een accountantskantoor dat klanten ondersteunt om naast het uitvoeren van alle wettelijke en boekhoudkundige verplichtingen op het vlak van accountancy en fiscaliteit, eveneens strategisch advies verleent via ‘’voordenkkaders en -methodieken’’.

Onze Visie

Eerlijkheid, kwaliteit, teamwerk en respect vormen het fundament van ons kantoor, zowel voor onze interne en externe stakeholders rekening houdend met de context van ons kantoor.

Onze waarden

Bij Flamée & Partners zijn onze medewerkers onze belangrijkste activa. We hechten daarom veel belang aan hun gezondheid, en willen een goed evenwicht tussen werk en privé garanderen. 

Vertrouwenspersoon

Door het streven naar een teamgerichte en toegankelijke bedrijfscultuur werken wij iedere dag aan een evenwichtige samenwerking waarbij elke medewerker zich betrokken voelt bij de dagelijkse activiteiten

Kwaliteit, nauwkeurig & tijdig

We garanderen nauwkeuring en kwaliteitsvol werk. Advies op maat van de klant tegen een marktconforme prijs waarbij we stiptheid hoog in het vaandel dragen. Wij bieden de klant oplossingen aan door samen met de klant proactief mee te denken.

Tevreden werknemers

Onze medewerkers worden aangemoedigd om hun talenten te ontplooien en krijgen alle kansen om hun loopbaandoelstellingen te bereiken. Via interne en externe opleidingen in onze Academy.