Zelfstandige dienstverlening! Een goede overeenkomst is goud waard …

Bent u van plan een samenwerking te starten met een zelfstandige dienstverlener of wenst u als zelfstandige dienstverlener uw diensten aan te bieden aan een bepaalde klant? Dan doet u er goed aan die samenwerking te regelen in een zogenaamde ‘dienstverleningsovereenkomst’!

Dienstverleningsovereenkomst

Een “dienstverleningsovereenkomst” (ook wel “service level agreement” of SLA genoemd) is een contractueel document tussen een dienstverlener en een opdrachtgever waarin de afspraken en verwachtingen met betrekking tot de geleverde diensten worden vastgelegd. Het is aangewezen in de dienstverleningsovereenkomst de verschillende elementen van de dienstverlening zo nauwkeurig mogelijk te definiëren.

Belangrijke elementen

Vooreerst is het belangrijk het doel van de overeenkomst duidelijk te omschrijven en de aard van de diensten die zullen geleverd worden. Daarbij worden best ook eventuele kwalitatieve en kwantitatieve vereisten opgenomen en het aantal uren of dagen dat de dienstverlener voor de dienstverlening dient ter beschikking te zijn van de opdrachtgever voor de uitvoering van zijn opdracht.

Ook de manier waarop en de middelen waarmee de dienstverlener verantwoording dient af te leggen over de hem geleverde prestaties en de frequentie waarmee dit dient te gebeuren, wordt best in de overeenkomst opgenomen. 

Daarnaast wordt in de dienstverleningsovereenkomst ook best gespecifieerd voor welke duur de overeenkomst wordt afgesloten, evenals de mogelijkheden waarover elk van beide partijen beschikken om de overeenkomst te beëindigen en de daarmee gepaard gaande opzegtermijnen die elk van de partijen daarbij in acht dient te nemen.

Ook de betalingsvoorwaarden en de tarieven die van toepassing zijn voor de dienstverlening worden best duidelijk gedefinieerd evenals de eventuele vergoeding waarop een partij recht kan hebben indien de overeenkomst door de andere contractspartij vervroegd kan worden beëindigd. Daarbij wordt best duidelijk gedefinieerd welke kosten die de dienstverlener maakt bij de uitvoering van de overeenkomst geacht worden inbegrepen te zijn in de door de opdrachtgever betaalde vergoeding en welke kosten de dienstverlener kan doorrekenen bovenop de gemaakte kosten.

Om te vermijden dat een zelfstandig dienstverlener tijdens of na afloop van de overeenkomst bepaalde van uw klanten waarmee hij in contact komt rechtstreeks zou gaan benaderen wordt in de overeenkomst ook best een niet-concurrentiebeding en niet-afwerkingsbeding opgenomen. Opdat dergelijk beding geldig zou zijn dienen evenwel een aantal voorwaarden voldaan te zijn.

 • Zo dienen dergelijke bedingen vooreerst beperkt te zijn in de tijd en wordt dit bijvoorbeeld best beperkt tot een periode van 2 jaar na afloop van de overeenkomst.
 • Dergelijke bedingen worden best ook beperkt tot het grondgebied waarop u activiteiten uitoefent.
 • Voorziet u geen beperking dan bestaat immers het gevaar dat een dergelijk beding als niet geldig wordt beschouwd, wat impliceert dat u een eventuele vergoeding bij overtreding niet zal kunnen afdwingen.

Conclusie

Een goed opgestelde dienstverleningsovereenkomst is essentieel om de verwachtingen van beide partijen te definiëren en te zorgen voor een soepele samenwerking tussen de dienstverlener en zijn opdrachtgever.

Bent u van plan een samenwerking met een zelfstandige dienstverlener op te starten of heeft u vragen met betrekking tot reeds opgesteld dienstverleningsovereenkomsten? Geef dan gerust een seintje en dan bekijken we samen met u of bepaalde optimalisaties of aanpassingen van de bestaande overeenkomsten aangewezen zijn.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

 • Actua / Publicaties

  De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

 • Actua / Publicaties

  Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!