Wanneer nog bouwen of verbouwen aan 6% btw?


Een (ver)bouwproject kan snel zeer hoge kosten met zich meebrengen. Een verlaging van het btw-tarief van 21% naar 6% is voor particuliere (ver)bouwers dan ook vaak een welgekomen fiscale stimulans. Het verlaagd tarief van 6% btw is echter alleen van toepassing in twee specifieke situaties. Het is essentieel om hier in uw projectbudgettering rekening mee te houden.

Hieronder bespreken wij graag voor u de twee mogelijke scenario’s waarin een btw-percentage van 6% kan worden gehanteerd.

1. Renovatie van een woning ouder dan tien jaar:

U kan uw woning renoveren tegen een verlaagd btw-tarief van 6% als aan volgende voorwaarden cumulatief wordt voldaan:

 • Voorwaarde 1: De woning in kwestie is ouder dan 10 jaar.
 • Voorwaarde 2: Uw woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een ‘bijkomstig’ gedeelte ervan wordt gebruikt om er uw economische activiteit in uit te oefenen;
 • Voorwaarde 3: De werken (bijv. renovatiewerken, onderhoudswerken…) worden rechtstreeks aan de eindgebruiker van de woning (eigenaar of huurder) gefactureerd.

Bepaalde specifieke werken in onroerende staat (zoals bijv. het aanleggen van een zwembad) komen niet in aanmerking voor het verlaagd tarief.

Als de renovatiewerken te ingrijpend zijn, kan de fiscus de werkzaamheden gaan kwalificeren als ‘nieuwbouw’ in plaats van als ‘renovatie’. Op nieuwbouw is het btw-tarief van 21 % van toepassing. Concreet zijn hier voorwaarden aan gekoppeld op het vlak van oppervlakte en op het vlak van het vervangen of bijbouwen van draagmuren.

2. Slopen en wederopbouw

Afbraak en wederopbouw van een woning wordt niet beschouwd als renovatie. Voor die sloop en nieuwbouw geldt dus in principe het btw-tarief van 21%. Echter, onder bepaalde voorwaarden is het alsnog mogelijk om een verlaagd btw-tarief van 6% te verkrijgen.

Sinds 1 januari 2024 werd het verlaagde btw-tarief van 6% permanent en uniform ingevoerd voor het volledig Belgische grondgebied. Enkel projecten van bouwheren-natuurlijke personen komen nog in aanmerking. Zij dienen de woning zelf te betrekken of de woning dient voor een periode van minstens vijftien jaar te worden verhuurd aan een natuurlijke persoon die er zijn domicilie zal hebben.

Heeft u een concreet (ver)bouwproject in gedachten en wenst u ook graag duidelijkheid te verkrijgen op het vlak van btw? Geef ons een seintje! Wij bekijken dit graag samen met u.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

 • Actua / Publicaties

  De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

 • Actua / Publicaties

  Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!