Bonus voor die ene gouden tip – de wervingsbonus

Werknemers een bepaald bedrag toekennen om op zoek te gaan naar nieuwe collega’s, is niet nieuw. Het wordt nu interessanter aangezien de spanningen op de arbeidsmarkt de laatste jaren alleen maar zijn toegenomen. Door werknemers financieel te stimuleren om geschikte kandidaten voor te stellen, bespaart u op de kosten van headhunters of rekruteringskantoren, terwijl u de betrokkenheid van uw huidig team vergroot. Win-win voor bedrijf en werknemers!

Vaak hangen er wel wat voorwaarden aan deze bonus vast. Zo is er vaak een minimumperiode waarbij de nieuwe werknemer in dienst moet blijven en is de bonus niet van toepassing voor bijv. HR-verantwoordelijken & directieleden; dit vanwege hun beslissingsbevoegdheid. 

Wij verduidelijken voor u graag nog het één en ander inzake de fiscaliteit van dergelijke bonus:

De fiscus en de RSZ zijn normaliter van oordeel dat de wervingsbonus behoort tot het beroepsinkomen. Dit betekent dat de bonus zal worden onderworpen aan de sociale bijdragen en de progressieve tarieven van de personenbelasting.

Voorbeeld: Jan ontvangt een wervingspremie van 1.000 euro.

 • Hierop betaalt Jan eerst 13,07% sociale zekerheidsbijdragen, ofte 130,70 euro. We verkrijgen dus een belastbaar bedrag van 869,30 euro.
 • Vervolgens dient er ook nog personenbelasting te worden betaald. Dit kan oplopen tot bijvoorbeeld 53,50%. Stel dat onze Jan goed verdient, zal de werkgever 53,50% bedrijfsvoorheffing inhouden, ofte 465,08 euro.

Van de 1.000 euro premie, ontvangt Jan dus nog 404,22 euro netto. Merk op dat de werkgever op de 1.000 euro normaliter ook nog eens bijv. 250 euro verschuldigd zal zijn aan patronale bijdragen. Het verschil tussen loonkost enerzijds en nettoloon anderzijds is hier dus al vrij hoog…

Uitzondering: Diverse inkomsten

Soms kan de fiscus hier echter ook van afwijken. In het kader van het aanvragen van voorafgaande beslissingen (rulings) door belastingplichtigen heeft de fiscus een wervingspremie aangemerkt als een toevallig verkregen voordeel. Hierbij werd de wervingsbonus opengesteld voor zowel werknemers als derden. De fiscus was bijgevolg van mening dat deze bonus als diverse inkomsten moest worden belast. Dit impliceert niet dat de premie vrijgesteld is van belasting, maar dat ze wordt belast tegen het gunstigere tarief van 33%.

De RSZ volgt niet altijd de fiscus. Als de belastingadministratie de wervingspremie beschouwt als diverse inkomsten, is de premie daarom niet vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen!

Om als diverse inkomsten te worden aangemerkt, moet de wervingspremie, volgens de gepubliceerde rulings, aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Ze moet zowel openstaan voor werknemers van het bedrijf als voor derden;
 • Mensen van buiten het bedrijf moeten worden geïnformeerd over de mogelijkheid om deze premie verkrijgen;
 • De toekenningsprocedures en -voorwaarden moeten identiek zijn voor werknemers en derden;
 • Dezelfde persoon mag de premie niet meer dan twee keer ontvangen in een periode van twaalf opeenvolgende maanden.

Twijfelt u over de eventuele toekenning van een wervingsbonus aan uw personeel of aan derde partijen? Zit u nog met verdere vragen hieromtrent? Geef ons gerust een seintje, wij helpen u graag verder!

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

 • Actua / Publicaties

  De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

 • Actua / Publicaties

  Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!