Word efficiënter in elke fase van de bedrijfsvoering

De samenwerking tussen industrie en accountancy is cruciaal voor het financiële beheer, de operationele efficiëntie en de strategische groei van industriële ondernemingen. De experts van Flamée & Partners bieden u de tools en inzichten die nodig zijn om bedrijfsprestaties te meten, te analyseren en te verbeteren.

Zo kunnen we samen de resultaten van uw industriële onderneming optimaliseren via:

Kostenbeheersing en Budgettering

Onze accountants spelen een cruciale rol in het beheersen van productiekosten en het opstellen van budgetten. We analyseren directe en indirecte kosten om de efficiëntie te verhogen en de winstgevendheid te verbeteren.

Financiële Rapportage en Analyse

Onze experten stellen financiële rapporten op zoals balansen, winst-en-verliesrekeningen en kasstroomoverzichten. Hiermee kan het management de financiële gezondheid van het bedrijf beoordelen en onderbouwde beslissingen nemen.

Strategische Planning

Bij Flamée & Partners maken we grondige financiële analyses voor het ontwikkelen van langetermijnstrategieën, inclusief investeringsbeslissingen, de uitbreiding van de productielijnen en het betreden van nieuwe markten.

Compliance en Regelgeving

In de industrie zijn er vaak strikte regelgevingen en standaarden waaraan voldaan moet worden. Onze accountants zorgen ervoor dat uw bedrijf voldoet aan fiscale wetten, milieuvoorschriften en andere relevante regelgevingen.

Prijsstrategie en Kostenallocatie

Door een grondige kostprijsberekening en marktanalyse helpt ons team ondernemingen bij het bepalen van de prijsstrategieën voor producten. Met een kostenallocatie helpen we bij het nauwkeurig toewijzen van kosten aan producten, diensten en afdelingen.

Voorraadbeheer

Bij Flamée & Partners bieden we ruggensteun door het gebruik van financiële principes om voorraadniveaus te optimaliseren, overproductie te vermijden en de cashflow te verbeteren.

Investeringen en Financiering

Onze accountants beoordelen investeringsmogelijkheden en financieringsopties voor nieuwe projecten of uitbreidingen, inclusief de analyses van de rentabiliteit en risico’s.

Risicomanagement

We helpen financiële risico’s te identificeren, zoals schommelingen in grondstofprijzen of wisselkoersrisico’s. En onze experts ontwikkelen vervolgens strategieën om deze risico’s te beheersen.

Duurzaamheid en Milieuverslaggeving

Met de toenemende focus op duurzaamheid helpen wij bedrijven bij het meten en rapporteren van uw duurzaamheidsprestaties. De ervaring leert ons dat dit van groeiend belang is voor investeerders, regelgevers en het publiek.

Technologische Integratie

Met onze expertise spelen we een rol bij de integratie van nieuwe technologieën in financiële systemen en processen, zoals ERP-systemen, die efficiëntie en transparantie in de bedrijfsvoering verbeteren.

wat onze klanten zeggen

'De accountant bij uitstek voor
uw onderneming'

Codey Joyner

UrbanAcres, LLC

5/5

“My move was way less stressful than expected! Movely packed everything, stored it for a week, and moved it all to my new home just as promised!”

Eren Hill

H&H Legal Partners

5/5

“Movely provided a very professional service when we moved offices last month. They were easy to work with and moved everything on time.”

Emanuel Sadler

SavvyMarket

5/5

Best experience ever! I desperately needed a mover to help with a last minute relocation, and Movely was so helpful in making it a seamless process!”

FAQ

Loonoptimalisatie is een financiële strategie waarbij u als werkgever de loonkosten zo laag mogelijk houdt, terwijl uw werknemers beter verloond worden. Dankzij aanvullende bonussen en extralegale voordelen zorgt u ervoor dat uw personeel netto meer overhoudt zonder dat uw eigen kosten toenemen. Een win-win! Deze optimaliserende verloningsvormen komen in de praktijk het vaakst voor:

 • Forfaitaire onkostenvergoeding
 • Maaltijd- en ecocheques
 • Loonbonus
 • Winstpremie
 • Warrants
 • Voordelen van alle aard: bedrijfswagen, laptop, smartphone…
 • Fietsvergoeding
 • Groeps- en hospitalisatieverzekering
 • Aanvullende kinderbijslag

Bij elk van die extraatjes komen andere sociale en fiscale voordelen en voorwaarden kijken. Voor meer informatie kunt u hiervoor terecht bij éen van onze adviseurs.

Algemene factuurvoorwaarden zijn de rechten en plichten die gelden tussen de koper en de verkoper bij het aangaan van een verbintenis. Wettelijk bent u niet verplicht om algemene voorwaarden op te stellen, maar het wordt wel ten zeerste aangeraden. Als er een conflict ontstaat tussen u en uw klant zal u blij zijn dat u sterker in uw schoenen staat. Voor meer informatie kunt u hiervoor terecht bij éen van onze adviseurs.

Een functionele managementrapportering combineert operationele en financiële data, is toekomstgericht en helpt je als ondernemer om de juiste beslissingen te nemen. Door de financiële impact van operationele beslissingen te monitoren, leer je erg veel over de efficiëntie van de onderneming. Het meten en benchmarken van de doorlooptijd van een productlijn bijvoorbeeld, geeft een duidelijk beeld waar mogelijke efficiëntiewinsten liggen en waar je dus als ondernemer kan besparen. Voor meer informatie kunt u hiervoor terecht bij éen van onze adviseurs.

Analytische boekhouding bestaat uit het classificeren, declareren en analyseren van uitgaven en inkomsten volgens de behoeften van uw onderneming. Ze blijft gebaseerd op algemene boekhouding. Analytische boekhouding is optioneel, maar de verfijning en het inzicht die ze biedt, maken haar tot een onmisbaar instrument voor alle ondernemingen die hun beheer willen verbeteren. De voordelen?

 • Opvolging van de rentabiliteit
  Dit is het belangrijkste voordeel van dit type boekhouding. Welk bedrijf wil immers geen duidelijk zicht krijgen op de winstgevende en de niet-winstgevende posten?!

 • Beheer van kosten en omzet
  Enerzijds maakt analytische boekhouding het mogelijk om nauwkeurig de te rationaliseren kosten en eventuele besparingen in kaart te brengen. Anderzijds laat ze toe om de omzetcijfers tot in de kern te analyseren.
 • Vroegtijdig opsporen van kansen of problemen
  Wanneer ze gekoppeld is aan reporting, biedt analytische boekhouding een betere monitoring. Zo worden problemen en opportuniteiten in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd. 

 

Voor meer informatie kunt u hiervoor terecht bij éen van onze adviseurs.

Efficiënter worden in uw bedrijfsvoering?

Bent u klaar om efficiënter te worden in uw bedrijfsvoering? Laat uw onderneming bloeien dankzij een sterke samenwerking met uw accountant. Plan een gesprek in om uw situatie in kaart te brengen.

Dit is zeker ook interessant voor u​

 • Actua / Publicaties

  Medische beroepen en btw - een korte opfrissing

 • Actua / Publicaties

  Elektronisch factureren - Een kans voor kmo's en éénmanszaken om 120% fiscaal aftrekbaar te investeren

 • Actua / Publicaties

  Het statuut van beroepsverkoper – rechten, maar ook plichten

 • Actua / Publicaties

  Werknemers in dienst? Vergeet hun opleidingen niet te registreren!

 • Actua / Publicaties

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen: meer dan een hype

 • Actua / Publicaties

  Het ter beschikking stellen van een gsm aan uw werknemers: goede afspraken maken goede vrienden

 • Actua / Publicaties

  Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

 • Actua / Publicaties

  De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

 • Actua / Publicaties

  Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!