Gemengde & gedeeltelijke btw-belastingplichtigen – binnenkort deadline kennisgeving aanvullende gegevens bij toepassing werkelijk gebruik!Voor gemengde en gedeeltelijke btw-belastingplichtigen die toepassing maken van de btw-aftrek conform het principe van het werkelijk gebruik dienen er een aantal aanvullende gegevens te worden verstrekt aan de btw-administratie. Voor heel wat van deze ondernemingen komt de deadline hiervoor nu echt wel dichterbij! We geven u via dit artikel dan ook graag wat verdere toelichting hierover.

Voor wie?

Deze mededeling van de zgn. aanvullende gegevens dient te gebeuren voor de gemengde en gedeeltelijke btw-belastingplichtigen die zich voor de btw-aftrek baseren op het principe van het werkelijk gebruik. Voor de gemengde btw-belastingplichtigen was hiervoor vorig jaar ook al een kennisgeving vereist van de toepassing van het werkelijk gebruik  (tegen 30 juni 2023).

Hoe?

De mededeling van de aanvullende gegevens dient niet te gebeuren via één of ander speciaal formulier, maar wel via de klassieke btw-aangifte.

UPDATE: Er is een uitstel aangekondigd voor het meedelen van aanvullende gegevens tot respectievelijk juni 2024 voor maandaangevers en Q2 2024 voor kwartaalaangevers. De uiterste deadline voor het indienen van deze gegevens is nu 9 augustus 2024 vanwege het uitstel van de zomervakantie.

De FOD Financiën staat toe dat in deze aangiftes met schattingen wordt gewerkt. Definitieve cijfers moeten uiterlijk op 21 oktober 2024 (voor kwartaalaangevers – Q3 2024) of op 20 december 2024 (voor maandaangevers – november 2024) worden ingediend.

Er worden hiervoor op de btw-aangiftes specifieke invoervelden voorzien.

Wat moet er gerapporteerd worden?

Volgende zaken dienen als aanvullende gegevens te worden meegegeven in de btw-aangifte:

 • Het definitief algemeen verhoudingsgetal. Dit dient enkel te worden meegegeven indien er in 2023 werd overgestapt van het systeem van het algemeen verhoudingsgetal naar het systeem van het werkelijk gebruik. Indien dit niet het geval is, zal dit normaliter niet moeten worden ingevuld.
 • Het percentage van al de btw die werd ‘opgelopen’ in 2023 (dus: die door de onderneming werd betaald of zelf verlegd in de aangifte) toe te wijzen aan:
  • De btw-belaste activiteit, met volledige recht op aftrek;
  • De vrijgestelde btw-activiteit, dus zonder recht op aftrek;
  • De gemengde kosten, met een beperkt recht op aftrek.
 • Een of meer bijzondere verhoudingsgetallen die in 2023 werden gebruikt om de btw-aftrek te beperken op de gemengde kosten.

Voor de ondernemingen waarvoor ons kantoor de btw-aangiftes verzorgt, zorgen wij uiteraard voor een tijdige vervulling van deze extra en arbeidsintensieve fiscale formaliteit.

Als hier nog verdere vragen of onduidelijkheden over zijn, kunt u ons gerust contacteren. Een mailtje of telefoontje volstaat!

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Registreer uw vennootschap in het UBO-register & vermijd een schrapping met kwalijke gevolgen!

 • Actua / Publicaties

  Wanneer nog bouwen of verbouwen aan 6% btw?

 • Actua / Publicaties

  Beroep doen op het systeem van flexi-jobs?