UPDATE – Betalingsuitstel van ondernemingskrediet

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis, kunnen betalingsuitstel van ondernemingskrediet(en) vragen. Hierover hebben wij u reeds bericht in onze vorige nieuwsbrieven. Ondertussen heeft de financiële sector de voorwaarden verduidelijkt.

Wie?

Het betalingsuitstel voor hypothecaire kredieten geldt voor niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan 4 voorwaarden voldoen. Aan elk van deze vier voorwaarden dient te worden voldaan om betalingsuitstel te verkrijgen.

Voorwaarden?

1) Er treden betalingsproblemen op doordat:

  • de omzet of activiteit is gedaald of zal dalen;
  • er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • de overheid heeft – in het kader van de indijking van de gevolgen van het coronavirus – bevolen tot sluiting van de onderneming

2) De onderneming heeft zijn vaste vestiging in België.

3) Op 1 februari 2020 was er geen betalingsachterstand bij de lopende kredieten, de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen;

of

op 29 februari 2020 was er minder dan 30 dagen betalingsachterstand bij de lopende kredieten, de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen.

4) Aan alle contractuele kredietverplichtingen bij alle banken werd gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 voldaan en er is geen actieve kredietherstructurering.

Welk uitstel?

Het betalingsuitstel van het ondernemingskrediet geldt voor maximaal 6 maanden. Zij is enkel van toepassing op de kapitaalaflossingen. De interesten blijven gedurende de periode van betalingsuitstel wel verschuldigd.

Na maximaal 6 maanden hernemen ook de kapitaalaflossingen. De duurtijd van het krediet wordt verlengd met de periode dat van het uitstel is genoten.

Om te genieten van dit betalingsuitstel worden geen extra administratieve kosten aangerekend.

Welke kredieten?

Het betalingsuitstel kan worden genoten voor kredieten met een vast aflossingsplan, kaskredieten en/of vaste voorschotten. Deze steunmaatregel geldt niet voor leasing- en factoringkredieten.

Hoelang?

Indien u een aanvraag indient voor 1 mei 2020, geldt het betalingsuitstel maximaal tot 31 oktober 2020. De kapitaalaflossingen zullen hernemen op 1 november 2020.

Indien u een aanvraag indient vanaf 1 mei 2020, geldt eveneens betalingsuitstel tot 31 oktober 2020 maar is de termijn dat in aanmerking voor uitstel dus korter.  Er kan enkel betalingsuitstel worden verkregen voor toekomstige maandaflossingen.

Hoe aanvragen?

Indien u betalingsuitstel van uw hypothecair krediet wenst aan te vragen, neemt u contact op met uw bankier die de nodige formaliteiten vervult.  Men kan u vragen om bepaalde bewijsstukken te bezorgen om uw dossier te onderbouwen. Wij kunnen u hiermee helpen.

Indien u vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren. Wij helpen u graag.