Uw bedrijfswagen inruilen voor cash?

Op 7 mei 2018 werd een nieuwe regeling gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad die het mogelijk maakt om uw bedrijfswagen in te ruilen voor een bedrag aan cash, ook wel de mobiliteitsvergoeding genaamd. De mobiliteitsvergoeding treedt retro-actief in werking vanaf 1 januari 2018.

Voor wie?

De keuze om een mobiliteitsvergoeding al dan niet in te voeren ligt volledig in handen van de werkgever. Op hun beurt mag de werknemers beslissen om er al dan niet op in te gaan.

De mobiliteitsvergoeding is enkel mogelijk voor werknemers of voor onbezoldigde bedrijfsleiders.

De werkgever moet al minstens drie jaar een bedrijfswagen aanbieden aan zijn werknemer. De werknemer zelf moet tijdens laatste drie jaar minstens 12 maanden over een bedrijfswagen beschikken waarvan minstens drie maanden voor de aanvraag tot inlevering van de firmawagen. Deze beperkingen werden ingevoerd om mogelijke misbruiken te verhinderen. Voor een startende werkgever en een nieuwe werknemer gelden andere regels waarop we hier niet ingaan.

Indien een werknemer destijds een deel van zijn loon heeft omgezet in een bedrijfswagen, dus waarbij de bedrijfswagen mee werd gefinancierd via “ingeleverd brutoloon”, kan deze bedrijfswagen niet worden ingeruild voor een mobiliteitsvergoeding.

Hoeveel cash?

Om te vernemen hoeveel cash u jaarlijks kan ontvangen in ruil voor uw bedrijfswagen moet de cataloguswaarde van de ingediende wagen worden vermenigvuldigd met 6/7de. Op dit resultaat kan maximum 20% cash jaarlijks worden uitgekeerd, vermeerderd tot en met 24% indien u voordien in het bezit was van een tankkaart.

Bijvoorbeeld: indien u over een firmawagen van 30.000,00 EUR beschikt kan u zonder tankkaart maximum 5.142,86 EUR cash ontvangen op jaarbasis, met tankkaart wordt dit bedrag 6.171,43 EUR.

De berekende mobiliteitsvergoeding wordt echter verminderd met de eventuele eigen bijdrage die de werknemer voor de in te ruilen bedrijfswagen betaalde. Men baseert zich op de eigen bijdrage die werd betaald in de laatste maand voor de inlevering van de bedrijfswagen, geprorateerd op jaarbasis.

Hoe belast?

Net zoals bij een bedrijfswagen , wordt er ook voor de mobiliteitsvergoeding een voordeel alle aard aangerekend waarop u in de personenbelasting wordt belast.

Voor de bedrijfswagen wordt het voordeel berekend als volgt:

  • VAA bedrijfswagen = 6/7 x (cataloguswaarde wagen x leeftijdscorrectie) x CO2-percentage

Voor de mobiliteitsvergoeding wordt het voordeel vastgesteld als volgt:

  • VAA mobiliteitsvergoeding = 6/7 x cataloguswaarde ingeleverde wagen x 4%

Voor beide berekeningen geldt een absoluut  minimum van 1.310 EUR per jaar. Dit voordeel wordt vervolgens belast in de personenbelasting tegen een progressief tarief van maximaal 50% te verhogen met de gemeenteopcentiemen.

Is dit een interessant alternatief voor uw bedrijfswagen?  Immers, in geval van een mobiliteitsvergoeding  zal u voortaan de onderhoudskosten van uw wagen zelf moeten betalen, en deze kosten kunnen hoog oplopen; aankoop, verkeersbelasting, onderhouds-en verzekeringskosten, brandstof,….

Voorbeeld

We verduidelijken dit aan de hand van een voorbeeld.

U beschikt over een nieuwe dieselwagen met tankkaart met een CO2-uitstoot van 112gram/km en een cataloguswaarde van 30.000,00 EUR. Veronderstel 50% personenbelasting en 7% gemeenteopcentiemen.

Bedrijfswagen Mobiliteitsvergoeding
Voordeel: gratis gebruik van een wagen Voordeel: 6.171,43 EUR cash per jaar
VAA = 2.082,86 EUR VAA = 1.028,57 EUR à 1.310 EUR (minimum)
Belasting = 1.114,33 EUR Belasting = 700,85 EUR

 

De nieuwe regeling trad in werking op 1 januari 2018.

Indien u vragen heeft hieromtrent, aarzel dan niet om ons te contacteren via ewoud@flamee.be

Wij helpen u hierbij graag verder.

 

Het Flamée & Partners Academy Team