Uw opname in rekening-courant omzetten in een lening met vaste looptijd? Of toch maar niet?


Overweegt u uw opname in rekening-courant om te zetten in een lening met vaste looptijd? Voordat u een beslissing neemt, is het belangrijk de fiscale implicaties te begrijpen, zoals belastbare voordelen en rentetarieven.

Indien u als bedrijfsleider geld opneemt van uw vennootschap, dan vormt dit voor u geen belastbaar inkomen. Betaalt u dit bedrag later terug aan de vennootschap dan is dit voor de vennootschap evenmin een belastbare winst.

Lening zonder welbepaalde looptijd

Zolang u dit bedrag niet heeft terugbetaald aan uw vennootschap, heeft u dan wel een schuld ten aanzien van uw vennootschap. De debetstand van een rekening-courant wordt immers beschouwd als een ‘niet-hypothecaire lening zonder welbepaalde looptijd‘.

Als u geen interest betaalt (een renteloze lening), krijgt u eigenlijk een voordeel in natura van uw vennootschap. Zo’n voordeel is een deel van uw bezoldiging en daardoor, uiteraard, belastbaar. Om te weten hoeveel belasting u moet betalen, moet het voordeel eerst gewaardeerd worden. Daarvoor bestaan specifieke regels die bepaald zijn in artikel 18 van het koninklijk besluit bij het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.

Het voordeel wordt berekend op basis van het verschil tussen de referentierentevoet en de effectief aangerekende rentevoet (ingeval van een renteloze lening bedraagt die 0%). Niet enkel een renteloze lening, maar ook een lening aan rentevoet die lager is dan de referentievoet leidt dus tot een belastbaar voordeel van alle aard.

De referentievoet wordt elk jaar vastgelegd bij koninklijk besluit. Voor inkomstenjaar 2022 bedroeg deze referentievoet 7,14%. Voor inkomstenjaar 2023 is deze rentevoet gedaald tot 5,43%.

Heeft u in inkomstenjaar 2023 bijvoorbeeld een debetstand rekening-courant van € 100.000,00 en betaalt u daarover 2%, dan zal uw voordeel van alle aard € 3.430 bedragen (5,43% – 2% = 3,43%).

Lening met vaste looptijd

Om te vermijden dat deze hoge rentevoet dient betaald te worden of dat er een belastbaar voordeel in natura ontstaat, werd lange tijd geopteerd om deze rekening-courantvordering van de vennootschap om te zetten in een ‘niet-hypothecaire lening met vaste looptijd’.

Ook voor deze leningen worden de referentierentevoeten jaarlijks vastgelegd bij koninklijk besluit. Indien er geen maandelijkse aflossing wordt voorzien dan wordt de rentevoet voor deze vorm van leningen bepaald op basis van een maandelijks lastenpercentage dat voor inkomstenjaar 2022 0,06 % bedroeg voor financieringen van een wagen en 0,12 % voor andere leningen.

Op jaarbasis was de referentierentevoet van dergelijke leningen dus aanzienlijk lager dan deze die van toepassing was voor de debetstand in rekening-courant. Betaalde u geen interesten dan was ook het voordeel waarop u belast werd aanzienlijk lager.

Voor inkomstenjaar 2023 werd de berekeningswijze van deze rentevoet evenwel aangepast en bedraagt het maandelijks lastenpercentage voor financiering voor de aankoop van een wagen 0,25% en voor andere leningen 0,49 %.

Dit is maar liefst meer dan een verviervoudiging ten opzichte van inkomstenjaar 2022 en betekent ook dat de referentievoet voor dergelijke ‘niet-hypothecaire lening met vaste looptijd’ zelfs hoger is dan de referentievoet die van toepassing is op debetstanden in rekening-courant. Een schuld aan uw vennootschap in rekening courant is dus in 2023 ‘goedkoper’ dan een schuld met een vaste looptijd.

Heeft u ook een lening bij uw vennootschap, geef ons dan gerust een seintje. Dan bekijken we samen met u hoe dit best geregeld wordt.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Kwijting aan de bestuurders: waarom elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

  • Actua / Publicaties

    Bijverdienen als jobstudent? Implicaties op uw belastingen en/of die van uw ouders?

  • Actua / Publicaties

    Een huis kopen via lijfrente – de toekomst van vastgoedinvesteringen?