De Winwinlening – een fiscale stimulans voor particuliere investeerders

Met de Winwinlening probeert de Vlaamse overheid particulieren aan te moedigen om een achtergestelde lening te geven aan kmo’s. Dit via een fiscaal voordeel in de aangifte personenbelasting. We bespreken in dit artikel graag met u enkele krijtlijnen hieromtrent!

De leninggever dient in een Winwinlening een natuurlijk persoon te zijn, woonachtig in het Vlaams Gewest. Deze natuurlijke persoon mag geen werknemer, bestuurder of aandeelhouder (met meer dan 5% van de aandelen) zijn van de leningnemer. Ook voor partners zijn er een aantal specifieke beperkingen opgelegd.

Fiscaal voordeel

Het voordeel voor de leninggever bestaat uit een fiscaal voordeel enerzijds en een rendement in de vorm van interest anderzijds. Bovenop de jaarlijkse rente van 2,875% tot 5,75% krijgt de leninggever een extra jaarlijks rendement van 2,50% in de vorm van een belastingkrediet. Dit belastingkrediet wordt berekend op het gemiddeld openstaande bedrag van de lening gedurende het jaar. Op de jaarlijkse rente zal wel nog 30% roerende voorheffing ingehouden moeten worden.

Als de leningnemer toch failliet zou gaan, heeft de leninggever recht op een overheidswaarborg van 30,00% op het bedrag dat nog niet werd terugbetaald. Dit opnieuw aan de hand van een belastingkrediet.

Aflossingsschema

De leninggever kan het geïnvesteerde bedrag niet op eender welk moment terugvragen aan de leningnemer. Dit dient te gebeuren volgens een vooraf opgesteld aflossingsschema. De looptijd varieert van vijf tot tien jaar en men kan, naar eigen keuze, maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks of eenmalig het bedrag aflossen. Indien de financiële middelen beschikbaar zijn, kan de leninggever de lening zelfs vervroegd terugbetalen.

Een kmo kan tot een bedrag van €300.000,00 aan Winwinleningen aangaan, met een maximum van €75.000,00 per leninggever.

Bij vragen over de voorwaarden van de Winwinlening of over de specifieke aanvraagprocedure, aarzel niet om ons te contacteren. Een mail of telefoontje volstaat!

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Kwijting aan de bestuurders: waarom elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

  • Actua / Publicaties

    Bijverdienen als jobstudent? Implicaties op uw belastingen en/of die van uw ouders?

  • Actua / Publicaties

    Een huis kopen via lijfrente – de toekomst van vastgoedinvesteringen?