Aanvraag compensatiepremie vanaf vandaag mogelijk

In één van onze vorige nieuwsbrieven kwam de compensatiepremie reeds uitvoerig aan bod. Deze vergoeding wordt toegekend aan ondernemingen die, ten gevolge de Corona-crisis, te kampen hebben met een omzetverlies van 60% of meer. Hiervoor wordt de periode 14 maart 2020 – 30 april 2020 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Voor starters kan eventueel naar een financieel plan worden verwezen om de ernst van het omzetverlies aan te tonen.

De premie bedraagt normaliter 3.000 EUR voor een zelfstandige in hoofdberoep. Bepaalde zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de helft van deze premie.

Vanaf vandaag, 5 mei 2020, kan de compensatiepremie worden aangevraagd. Dit kan met behulp van uw elektronische identiteitskaart en pincode via de website van VlaioU heeft tot uiterlijk 30 juni 2020 de tijd om de aanvraag te doen. Merk op dat het geen zin heeft om de aanvraag voor de compensatiepremie te doen indien uw onderneming reeds de Corona-hinderpremie ontving. Beide premies zijn geenszins cumuleerbaar.

Op heden is het voor ons, accountants, nog niet mogelijk om deze aanvraag voor onze klanten in orde te brengen zonder eerst een volmacht te krijgen. De procedure om een volmacht te verlenen is in feite ingewikkelder dan de aanvraag zelf. Wij verwachten dat wij dit binnenkort eventueel wel zonder volmacht voor u zullen kunnen doen. Net zoals bij de hinderpremie, zal de verwerking echter een stuk vlotter verlopen indien de vertegenwoordiger van de onderneming zelf de aanvraag doet.

De omzetdaling van 60% dient enkel via een verklaring op eer te worden aangeduid. De Vlaamse Overheid vermeldt wel expliciet dat bewijsstukken hieromtrent gedurende vijf jaar ter controle dienen te worden bijgehouden. De bewijzen kunnen worden geleverd via dagontvangsten, geleverde prestaties en/of tijdsregistratie.

Enkele tips bij het vervolledigen van de aanvraag:

  • In het geval van een vennootschap mag u ‘ik oefen een zelfstandige activiteit in hoofdberoep uit’ aanvinken;
  • Of u tot één van de vier expliciet opgenoemde sectoren behoort, kunt u verifiëren via de NACE-codes van uw onderneming in de KBO. Een lijst met NACE-codes die tot deze sectoren behoren, kunt u raadplegen via de website van Vlaio.

Een uitgebreide handleiding die u bij de aanvraag kan helpen, kunt u terugvinden op de website van Vlaio.

Zoals bovenstaand reeds toegelicht, hebben wij (althans momenteel) niet de mogelijkheid om de aanvraag voor onze klanten te doen. Indien u echter vragen heeft met betrekking tot de aanvraagprocedure, kunt u ons steeds contacteren. We helpen u graag.