Het familiecharter – beter voorkomen dan genezen !

Het gros van de Belgische kmo’s zijn familiebedrijven. Een unieke drijfveer bij familiebedrijven is het doorgeven van generatie op generatie van wat men zelf opgebouwd of uitgebouwd heeft.  Uit de praktijk blijkt dat de statuten van een vennootschap en het wetboek van vennootschappen dikwijls niet tegemoet komen aan de specifieke noden van het familiebedrijf. 

Bij het familiebedrijf spelen naast de belangen van de aandeelhouders ook de belangen van de familie een belangrijke rol. De langetermijnvisie van een familie is zeker één van de krachten van het familiebedrijf. Familieleden zijn immers loyaal tegenover het familiebedrijf. Dit zorgt ervoor dat familiebedrijven standvastiger zijn.

Het maakt familiebedrijven tegelijk ook kwetsbaarder aangezien er ook een emotionele dimensie bij komt kijken wat het samenwerken niet altijd gemakkelijk maakt. Familieleden kunnen immers uiteenlopende belangen hebben naargelang zij al of niet actief zijn binnen de vennootschap.

Een familiecharter kan een oplossing bieden om dergelijke conflicten in de kiem te sporen en is een middel bij uitstek om een evenwichtige structuur te bieden in de relatie familie versus familiebedrijf.  Het laat toe te anticiperen op problemen en conflicten. Bovendien zal praten over gevoelige onderwerpen  makkelijker zijn indien de relaties nog goed zijn.

Het opstellen van een familiecharter is een gefaseerd proces waarbij gewerkt wordt naar eensgezindheid en een gevoel van betrokkenheid voor alle familieleden.  Bij het opstellen van het familiecharter dienen de verschillende belangen van de familie te worden in rekening gebracht en dienen de fundamentele overtuigingen en verwachtingen te worden uiteengezet. Daarbij kan men onder meer stilstaan bij de vraag welke kwalificaties familieleden dienen te hebben willen zij aan de slag gaan binnen het familiebedrijf, welke de visie is van de familie, wie de leiding zal nemen of hoe dit zal bepaald worden, welke vergoeding werkende familieleden zullen ontvangen, hoe het carrièrepad van een werkend familielid verloopt, wat de financiële doelstellingen zijn, ….

Op basis van de gesprekken die daaromtrent worden gevoerd binnen de familie en met elk van de familieleden afzonderlijk, zullen in het familiecharter de spelregels worden vastgesteld die gelden tussen de familie en het familiebedrijf.  Het vastleggen van spelregels zorgt voor meer eenheid in de familie. Het bevordert de ontwikkeling van vaardigheden zoals communicatie, planning en conflictoplossing.

Een familiecharter is steeds maatwerk waarbij verschillend stappen dienen doorlopen te worden. Geef ons gerust een seintje indien u hierover van gedachten wil wisselen. Het kan ons inziens in ieder geval toekomstige euvels helpen vermijden!

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Kwijting aan de bestuurders: waarom elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

  • Actua / Publicaties

    Bijverdienen als jobstudent? Implicaties op uw belastingen en/of die van uw ouders?

  • Actua / Publicaties

    Een huis kopen via lijfrente – de toekomst van vastgoedinvesteringen?