De techniek van de dubbele akte – schenking familiale ondernemingen

Het overgrote deel van de ouders heeft de bedoeling hun kinderen gelijk te behandelen. De waarderingswijze van schenkingen in de nalatenschap maakt dat moeilijker dan u zou denken. Indien het niet mogelijk is om hetzelfde soort goederen te schenken (roerende goederen vs. onroerende goederen) is de kans groot dat de geschonken goederen op datum van overlijden van de schenker uiteenlopende waardes hebben. Dit kan tot twisten leiden tussen de kinderen en zelfs tot juridische procedures. Wij begrijpen dat u dat liever wenst te vermijden!

Opzet van het stelsel

Een mogelijke manier om hier een mouw aan te passen is de techniek van de dubbele notariële akte. Hierbij schenken de ouders de verschillende goederen in onverdeeldheid aan de kinderen, waarna zij op hun beurt uit onverdeeldheid treden. Op die manier kan er geen discussie meer zijn op moment van overlijden van de schenker, aangezien pas na de schenking tot onderlinge verdeling werd overgegaan.

Wijziging erfwet

De gewijzigde erfwet schrijft op vandaag voor dat de erfgenamen rekening moeten houden met de (geïndexeerde) waarde van het goed op moment van de schenking. Per definitie betekent dit dat de dubbele notariële akte voor bovenvermelde problematiek niet langer noodzakelijk is. Niettegenstaande kan het in bepaalde gevallen de moeite zijn om dit alsnog toe te passen.

Fiscale optimalisatie blijft mogelijk

Indien de aard van de geschonken goederen verschilt, kan het gebruik van de dubbele notariële akte alsnog leiden tot een fiscaal voordeel. Meer bepaald kan u er op die manier voor zorgen dat er in totaliteit minder schenkbelasting betaald wordt. Volgend voorbeeld ter illustratie:

U wenst een appartement ter waarde van €500.000 te schenken aan uw dochter. Tegelijkertijd schenkt u cash, eveneens ten belope van €500.000, aan uw zoon. Indien u ervoor opteert om deze zaken apart (geregistreerd) te schenken, zal er in totaliteit €78.000 schenkbelasting verschuldigd zijn (€63.000 voor het onroerend goed, €15.000 voor de cash).

Indien u opteert om beide zaken aan beide kinderen tegelijk te schenken zal de schenkbelasting ‘slechts’ €42.000 bedragen.

Men dient evenwel nog rekening te houden met verdeelrechten die verschuldigd zijn op het appartement. Het tarief bedraagt 2,5% in Vlaanderen.

Heeft u hier vragen over? Of wenst u eens van gedachten te wisselen omtrent uw vermogens- en successieplanning? Een mail of telefoontje volstaat!

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!