Corona-vaccinatie van uw medewerkers

Op 9 april 2021 blijkt uit de wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dat werknemers recht hebben op klein verlet indien ze zich tijdens de werkuren laten vaccineren tegen COVID-19. Dit heeft als doel om werknemers, onder bepaalde voorwaarden, het recht te geven op een bezoldigde afwezigheid voor de tijd die nodig is voor de vaccinatie. Deze wet is in werking getreden op 9 april 2021 en zal buiten werking treden op 31 december 2021.

Waarop recht?

Dankzij deze wet behoudt de werknemer zijn loon indien hij ervoor kiest om zich te laten vaccineren, gedurende zijn afwezigheid van de vaccinatie zelf, maar ook voor de tijd die hij nodig heeft om zich te verplaatsen van en naar de locatie waar de vaccinatie zal plaatsvinden. Merk op dat indien het vaccin via twee injecties wordt toegediend, de werknemer daar voor iedere injectie recht op heeft.

Uiteraard hoeft de werkgever geen compensatie te geven indien de vaccinatie van de werknemer buiten de normale werkuren valt.

Als de vaccinnatie bijvoorbeeld ’s morgens plaatsvindt, dan kan u als werkgever eisen van uw werknemer dat hij in de namiddag terug komt werken. Als de werknemer na de vaccinatie ziek wordt, dan gelden de gewone regels inzake arbeidsongeschiktheid en gewaarborgd loon.

Procedure

Zodra het tijdstip van de vaccinatie voor de werknemer gekend is, dient hij de werkgever hiervan te verwittigen. Als werkgever kan u de werknemer vragen om deze afspraak te verplaatsen als deze niet goed uitkomt, maar u kan de werknemer hiertoe niet verplichten.

De werkgever kan van de werknemer de afspraakbevestiging of uitnodiging voor de vaccinatie vragen, als bewijs voor het recht op klein verlet. Van dit bewijsstuk mag u als werkgever, omwille van privacy-redenen, echter geen kopie maken. U mag enkel het tijdstip van de afspraak noteren. U mag de afwezigheid ook enkel als ‘klein verlet’ registreren, zonder vermelding van de reden.

Indien u omtrent deze onderwerpen verdere vragen zou hebben, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Dit kan zeer eenvoudig via ward@flamee.be. Wij helpen u hierbij graag verder.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?