Medeaandeelhouder komt te overlijden?

Stel dat u samen met enkele andere vennoten een bedrijf hebt opgericht en een medeaandeelhouder komt te overlijden. Zal u dan als medeaandeelhouder rekening moeten houden met de nabestaanden van die aandeelhouder of zijn er andere oplossingen mogelijk?

Bezint eer ge begint

In de statuten van de meeste vennootschappen is er op het niveau van het overlijden van een medeaandeelhouder niets of veel te weinig geregeld. In deze situatie zullen de aandelen van de overleden aandeelhouder overeenkomstig het erfrecht toekomen aan zijn of haar erfgenamen.

Om te vermijden dat u personen die niets met de vennootschap en haar activiteit te maken hebben, plots in het beleid van de vennootschap zal moeten betrekken, kunt u hieromtrent statutaire bepalingen opnemen. U kan in de statuten namelijk bepalen wat er met de aandelen zal gebeuren op het moment van overlijden. Om te vermijden dat hiervoor een statutenwijziging dient te gebeuren, beschrijft u de te volgen werkwijze best bij oprichting.

Wenst u dat de afspraken gemaakt omtrent de gegeven situatie niet gekend zijn voor de buitenwereld, dan kan u ervoor kiezen om deze afspraken te maken via een aandeelhoudersovereenkomst.  In dat contract wordt een clausule opgenomen die bepaalt hoe de overgang van de aandelen zal gebeuren bij het overlijden van een aandeelhouder.  Wij hebben de nodige ervaring in huis inzake het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en kunnen u hierin zeker bijstaan.

Alternatieve mogelijkheden

Aandeelhouders kunnen er in de statuten of in een aandeelhoudersovereenkomst ook voor opteren om een wederzijds voorkooprecht aan elkaar toe te kennen. Het begrip ‘overdracht’ moet dan wel voldoende ruim gedefinieerd worden, zodat er eveneens een overdracht van aandelen plaatsvindt in geval van overlijden van één van de aandeelhouders. Een voorkooprecht heeft als gevolg dat wanneer er een overdracht van aandelen plaatsvindt, de overige aandeelhouders deze aandelen bij voorrang kunnen kopen.

In voorkomend geval zal de bepaling van de prijs van de aandelen een veelbesproken thema zijn. U doet er goed aan om bij de omschrijving van het voorkooprecht reeds een methode af te spreken over hoe u de prijs in dat geval wilt vastleggen. Andere elementen omtrent de eventuele overdracht legt u idealiter ook op voorhand vast, zoals de verhouding in dewelke de andere aandeelhouders de aandelen mogen overnemen of hoe jullie de prijs zullen betalen.

Om te voorkomen dat de prijs van de overgelaten aandelen zodanig hoog is dat de overgebleven aandeelhouders niet in staat zijn deze over te kopen, kan het afsluiten van een overlijdensverzekering op het hoofd van elke aandeelhouder, met de andere aandeelhouders als begunstigde, zinvol zijn. In geval van overlijden zal bijgevolg kapitaal worden uitgekeerd aan de overblijvende aandeelhouders, die hiermee de aandelen kunnen overkopen. Ook hierin kunnen wij u met deskundig advies bijstaan!

Heeft u nog vragen over de gevolgen van het overlijden van uw medevennoot?
Contacteer ons dan voor een advies op maat.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!