Corona-steunmaatregelen voor zelfstandigen

Mogelijks moet u als ondernemer opnieuw uw activiteiten verplicht stopzetten? Of misschien lijdt u omzetverliezen omwille van de Corona-beperkingen. Om die reden besliste men om enkele Corona-steunmaatregelen aan te passen, en te verlengen tot en met de maand maart 2022. Wil jij op de hoogte blijven van de corona-steunmaatregelen voor zelfstandigen? We lichten u graag de mogelijkheden toe.

Overbruggingsrecht

1e pijler: gedwongen sluiting (vanaf december 2021)

Diende u als zelfstandige in hoofdberoep minder dan 15 dagen per maand gedwongen te sluiten? Dan heeft u recht op een halve uitkering overbruggingsrecht (1.343,87 EUR of 1.679,31 EUR). Diende u meer dan 15 dagen per maand te sluiten? Dan heeft u recht op de volledige (dubbele) uitkering (2.687,74 EUR of 3.358,62 EUR).

2e pijler: omzetdaling

U kan nog steeds aanspraak maken op een uitkering indien u gedurende één of meerdere maanden omzetverlies heeft geleden omwille van de corona-crisis. Voor de maand waarvoor u een aanvraag wenst te doen, dient u de omzet van de voorafgaande maand te vergelijken met de omzet van dezelfde maand in 2019. Voor oktober 2021 dient u bijvoorbeeld uw omzet van september 2021 te vergelijken met uw omzet van september 2019.

Het geleden omzetverlies dat u moet kunnen aantonen hangt af van de maand waarvoor u de aanvraag indient:

  • Voor de maanden tot en met september 2021: 40% omzetverlies
  • De maanden oktober en november 2021: 65% omzetverlies
  • Voor de maanden van december 2021 tot en met maart 2022: 40% omzetverlies

3e pijler: bij quarantaine of voor de opvang van een kind

Indien u uw zelfstandige activiteit voor minstens zeven opeenvolgende dagen moet onderbreken wegens quarantaine of onvoorziene opvang van een kind, kan u mogelijks aanspraak maken op een uitkering. Ook de opvang van uw kind tijdens de extra week kerstvakantie kan hieronder vallen, indien u uw activiteit niet van thuis uit kon verder zetten.

Vlaams beschermingsmechanisme deel 11

Getroffen ondernemingen kunnen ook opnieuw aanspraak maken op het Vlaams beschermingsmechanisme. Deze keer bedraagt de steun 10% van de helft van de omzet die de onderneming had in het laatste kwartaal van 2019. Wie verplicht diende te sluiten, moet geen omzetverlies aantonen, maar wel zijn omzet van de referteperiode bewijzen.

Als u niet verplicht diende te sluiten, zal u een omzetverlies van 30% dienen aan te tonen in het vierde kwartaal van 2021, alsook een omzetverlies van 60% gedurende de getroffen periode. U kunt deze omzetverliezen aantonen aan de hand van uw btw-aangiftes en een attest opgemaakt door ons kantoor. Merk op dat u het Vlaams beschermingsmechanisme deel 11 op vandaag nog niet kunt aanvragen.

Wij volgen de Corona-steunmaatregelen uiteraard verder voor u op de voet op. Blijf op de hoogte via de Flamée-flashes of via onze website flamée.be.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?