Digitaal oprichten vennootschap

Met het digitaal oprichten van een vennootschap gaan heel wat plichtplegingen gepaard. Deze formaliteiten zijn doorgaans zeer tijdrovend, terwijl u als ondernemer graag uw tijd maximaal besteedt aan uw bedrijfsactiviteiten.

Vanaf 1 augustus 2021 digitaal oprichten vennootschap mogelijk

Vanaf 1 augustus 2021 zal het mogelijk zijn om op volledig digitale wijze een vennootschap op te richten. De authentieke akte zult u elektronisch en op afstand kunnen ondertekenen. Het voorontwerp van initiatiefnemer en huidig minister van Justitie Vincent Van Quickenborne werd reeds goedgekeurd. Op die manier wordt een Europese Richtlijn omgezet en komt de digitalisering van de instrumenten en de processen in het kader van het vennootschapsrecht in een stroomversnelling. De rol van de notaris blijft echter onveranderd. Diens aanwezigheid is nog steeds vereist, zij het virtueel via videovergadering.

Digitalisering impliceert ook een groter gevaar op misbruik en fraude. Om hieraan het hoofd te bieden dient u een voorgeschreven procedure te volgen. De notaris voert de nodige controles uit vooraleer u de akte kunt ondertekenen. Indien er een vermoeden van fraude bestaat kunt u de fysieke ondertekening in het bijzijn van de notaris alsnog vragen. In landen waar dergelijke digitalisering reeds werd doorgevoerd merkte men een significante stijging van het aantal nieuwe vennootschappen. Benieuwd wat het bij ons zal geven…

Indien u omtrent dit onderwerp verdere vragen zou hebben, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Dit kan zeer eenvoudig via ward@flamee.be. Wij helpen u hierbij graag verder.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!