Eerste belastingverhoging 2022 is een feit!

De eerste belastingverhoging van 2022 is een feit: het toepassingsgebied voordeel alle aard verwarming en/of elektriciteit wordt beperkt. Daardoor zal de werknemer of de bedrijfsleider die gebruik maakt van deze forfaitaire waardering, de prijsstijging van elektriciteit en aardgas duidelijk voelen indien de werkelijke kost het forfait overstijgt.

‘The bigger picture’

Met deze wijziging voegt men een nuancering toe aan artikel 18 van het KB/WIB92 en reageert de minister op een aantal positieve rulings voor de belastingplichtige. Omwille van de hoge aanslagvoeten in de personenbelasting gebruikt men vaak alternatieve verloningsmogelijkheden, meestal opgenomen in een  “cafetariaplan”.

Daarin neemt de werkgever/vennootschap sommige uitgaven van werknemers of bedrijfsleider ten laste. Een voorbeeld hiervan is het betalen van de elektriciteitsfactuur van de genieter. Vermits de werkgever/vennootschap deze kost draagt, ontstaat er een beperkt belastbaar voordeel alle aard in hoofde van de genieter.

Vanaf 1 januari 2022 meer personenbelasting

Vanaf dit inkomstenjaar besluit de overheid het toepassingsgebied van het wettelijk forfait te beperken tot de gevallen waarbij men, naast elektriciteit en verwarming, eveneens een onroerend goed gratis ter beschikking stelt. Als men echter niet aan deze voorwaarde voldoet, zal het voordeel dat ontstaat door het verstrekken van verwarming en/of elektriciteit gewaardeerd worden tegen de werkelijke waarde.

Gegeven de huidige energieprijzen, zal dit in de praktijk ongetwijfeld neerkomen op een hoger voordeel, en dus ook op een hoger bedrag aan te betalen personenbelasting. De vraag stelt zich of dit onderscheid geen aanleiding geeft tot discriminatie tussen bedrijfsleiders/werknemers die al dan niet over een bedrijfswoning beschikken.

Indien zowel verwarming, elektriciteit als een onroerend goed kosteloos worden verstrekt, zijn volgende forfaits van toepassing vanaf januari 2022:

 VerwarmingElektriciteit
Bedrijfsleiders€2.130,00/jaar€1.060,00/jaar
Andere medewerkers€960,00/jaar€480,00/jaar

Indien u omtrent deze belastingverhoging nog vragen heeft, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Dit kan ook altijd via ward@flamee.be. Wij helpen u hier graag bij verder!

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Registreer uw vennootschap in het UBO-register & vermijd een schrapping met kwalijke gevolgen!

  • Actua / Publicaties

    Wanneer nog bouwen of verbouwen aan 6% btw?

  • Actua / Publicaties

    Beroep doen op het systeem van flexi-jobs?