Corona-premie als fiscaalvriendelijke vergoeding

Bedrijven die goed presteerden kunnen hun personeelsleden dit jaar eenmalig een premie van maximaal 500 euro netto geven. Dat is de federale regering in onderling overleg overeengekomen. De bedoeling is meer koopkracht te creëren voor werknemers. Zo wil mende handelszaken die hard zijn getroffen door de economische gevolgen van de Corona-pandemie verder ondersteunen.

De netto vergoeding zal er komen in de vorm van een consumptiecheque, zodat men op die manier ook de binnenlandse economie op korte termijn een boost kan geven. De cheque kunt u immers enkel in België besteden.

De premie – enkel voor werknemers

U hebt enkel recht op de premie als u werknemer bent in een onderneming die goed gepresteerd heeft tijdens de coronacrisis. Er is niet specifiek bepaald hoe hoog de omzet of winst exact moet zijn geweest om als werkgever een premie te kunnen toekennen.  De premie is er enkel voor wie in loondienst werkt, niet voor zelfstandigen, vrije beroepsbeoefenaars, gepensioneerden of werklozen.

Het voorzien in een premie door de werkgever in geval van voldoende goede resultaten is niet verplicht. Of men de premie al dan niet toekent, daar beslist het bestuur van de onderneming over, zulks zal men niet op sectorniveau regelen.  Voor de werkgever zijn er naast de netto premie, bijkomend 16,5% sociale bijdragen verschuldigd, waarbij de vooropgestelde 500 euro geldt als plafond.

Waarvoor kunt u de cheque gebruiken?

Het is de bedoeling dat werknemers de cheque nog in de loop van dit kalenderjaar toegekend zullen krijgen. De cheque zult u kunnen gebruiken voor dagdagelijkse uitgaven, zoals aankopen in de lokale supermarkt.

Het ontbreekt tot op heden nog aan een concrete lijst van winkels waar de cheques kunnen worden gebruikt. Wel is zeker dat het om een ruim aantal sectoren zal gaan. Er wordt verwacht dat in de komende dagen of weken hieromtrent duidelijkheid zal komen.

Indien u omtrent deze onderwerpen verdere vragen zou hebben, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Dit kan zeer eenvoudig via ward@flamee.be. Wij helpen u hierbij graag verder.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?