Corona tax-shelter

Momenteel werkt de regering nog aan een aantal coronasteunmaatregelen voor ondernemingen, waaronder een tijdelijke “coronatax shelter”. Natuurlijke personen kunnen via dit systeem een belastingvermindering genieten in de personenbelasting indien zij nieuwe aandelen op naam verwerven van kleine vennootschappen. Dit systeem bevat enkele belangrijke verschilpunten met de reeds bestaande tax shelter voor startende ondernemingen.

Rechtstreekse investeringen

In deze nieuwe tax shelter komen enkel de “rechtstreekse” investeringen in aanmerking. Het betreft met andere woorden betalingen voor het verkrijgen van nieuwe aandelen op naam verworven met inbrengen in geld. Op deze aandelen dient men in te schrijven naar aanleiding van een kapitaalverhoging tussen 14 maart 2020 en 31 december 2020 en die uiterlijk op 31 december 2020 volledig volstort zijn.

De vennootschap hoeft geen starter te zijn, wel een omzetdaling van 30%

De investering dient in een kleine niet-beursgenoteerde vennootschap te gebeuren, maar de voorwaarde om een ‘starter’ te zijn, geldt niet voor deze tijdelijke regeling.

Wél dient de omzet van deze kleine vennootschap voor de periode tussen 14 maart 2020 tot 30 april 2020 met minstens 30% gedaald te zijn ten opzichte van dezelfde periode van 2019. Indien de vennootschap na 14 maart 2019 werd opgericht, dient men te vergelijken met de verwachte omzet in het financieel plan voor de periode tussen 14 maart 2020 tot 30 april 2020.

Zelfs voor bedrijfsleiders van de vennootschap

Volgens het ontwerp van memorie van toelichting is deze tijdelijke maatregel, in tegenstelling tot het permanente systeem, ook bedoeld voor een inbreng door een bedrijfsleider van de vennootschap.

60 maanden aanhouden

Bij de permanente tax shelter kan men de belastingvermindering slechts (volledig) genieten indien men de aandelen 48 maanden aanhoudt, behoudens bij overlijden van de investeerder. Bij de tijdelijke regeling wordt de termijn verlengd tot 60 maanden.

Limieten inbreng

In hoofde van de investeerder gelden verder nog volgende limieten:

  • Hoogstens 30% van het kapitaal van de kleine vennootschap verwerven;
  • Maximum 100.000 EUR investeren via het systeem van tijdelijke tax shelter.

De kleine vennootschap mag verder maximum 250.000 EUR ontvangen via dit tijdelijke systeem, ongeacht indien zij reeds 250.000 EUR of minder heeft opgehaald via het permanente systeem voor starters.

Belastingvermindering

De belastingvermindering die de investeerder dankzij deze uitgave kan realiseren, bedraagt 20% van het in aanmerking te nemen bedrag, na aftrek van de eventuele verbonden kosten. Bij de permanente tax shelter voor starters daarentegen, geldt een belastingvermindering van 30% tot soms zelfs 45%.

Indien u vragen heeft hierover, aarzel dan niet om ons te contacteren via ewoud@flamee.be.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?