Gesplitste aankoop onroerend goed en schenking

Erven is in het Vlaamse Gewest een zeer dure aangelegenheid. De erfbelasting kan, in rechte lijn en tussen partners, oplopen tot maar liefst 27%. Bij erfenissen ten voordele van andere personen zijn de tarieven zelfs nog een stuk hoger. Betreffende het schenken van onroerende goederen wordt de hoge erfbelasting vaak vermeden door de techniek van de zogenaamde gesplitste aankoop.

Gesplitste aankoop

De gesplitste aankoop impliceert dat de ouders het vruchtgebruik van de woning of het appartement aankopen en het kind of de kinderen de naakte eigendom. Op het ogenblik dat beide ouders komen te overlijden komt het onroerend goed niet meer in de nalatenschap terecht. Het vruchtgebruik wast automatisch bij de naakte eigendom aan, waardoor het kind of de kinderen de volle eigenaar worden van het pand, zonder nog Vlaamse erfbelasting te betalen.

Deze techniek is echter niet zonder risico. De overheid oppert namelijk het wettelijk vermoeden dat de ouders de volledige aankoop zelf hebben bekostigd en de structuur van de gesplitste aankoop enkel werd opgezet om erfbelasting te vermijden. Dit kan echter worden weerlegd door aan te tonen dat het/de kind(eren) wel degelijk zelf de financiële middelen hadden om de naakte eigendom te betalen en dit ook effectief deden. Vaak gaat deze techniek ook gepaard met een voorafgaande schenking van geld van de ouders aan het/de kind(eren), om hen in staat te stellen de aankoop van de naakte eigendom te financieren.

De federale overheid heeft nu een duidelijk standpunt ingenomen aangaande de modaliteiten van deze voorafgaande schenking. Voor gesplitste aankopen vanaf 1 augustus 2020 dient de schenking van de aankoopprijs van de blote eigendom te gebeuren vóór de ondertekening van de compromis. In het verleden was hierover discussie ontstaan, deze onduidelijkheid is dus weggewerkt. Het correct toepassen van de modaliteiten verkleint de kans op erfbelasting.

In eerste instantie is dit federaal standpunt vooral belangrijk voor mensen die in Wallonië of Brussel wonen. Vlaanderen heeft namelijk zijn eigen fiscale administratie wat de schenk- en erfbelasting betreft, de Vlaamse Belastingdienst (VlaBel).

Wij adviseren om met dit federaal standpunt ook in het Vlaams Gewest rekening te houden. Normaliter neemt VlaBel hierover binnenkort een verduidelijkend standpunt over in. Wij volgen het vanzelfsprekend verder voor u op.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Medische beroepen en btw - een korte opfrissing

  • Actua / Publicaties

    Elektronisch factureren - Een kans voor kmo's en éénmanszaken om 120% fiscaal aftrekbaar te investeren

  • Actua / Publicaties

    Het statuut van beroepsverkoper – rechten, maar ook plichten