Einde kosteloze schenking buitenlandse notaris

Het schenken van roerende en onroerende goederen gebeurt in Vlaanderen allesbehalve onbelast. De Vlaamse Codex Fiscaliteit voorziet namelijk in een schenkbelasting zodra aktes of geschriften, die een bewijs van schenking omvatten, worden geregistreerd. De schenkbelasting op roerende goederen kon in sommige gevallen worden vermeden door te schenken voor een buitenlandse notaris. Echter, vanaf 1 december 2020 wordt de zogenaamde “kaasroute” definitief afgesloten…

Per definitie dienen alle schenkingsaktes verleden bij een Belgische notaris te worden geregistreerd met schenkbelasting tot gevolg… Voor onroerende goederen is de schenking voor een Belgische notaris verplicht. Voor roerende goederen is dit niet het geval, waardoor in de praktijk vele Vlamingen de schenking van bijvoorbeeld een som geld of aandelen voor een Nederlandse notaris laten plaatsvinden om de schenkbelasting te vermijden. Deze techniek wordt in het jargon vaak aangeduid als de “kaasroute”.

In principe is een schenking van roerende goederen onderworpen aan een schenkbelasting van ofwel 3% bij schenkingen in rechte lijn en tussen partners ofwel 7% bij schenkingen tussen derden. Indien de schenking voor een Nederlandse notaris plaatsvindt, is de schenkbelasting niet verschuldigd.

Nadeel van een schenking bij leven is dat de schenker niet mag overlijden binnen een termijn van drie jaar, vanaf de datum van de schenking. Indien dit wel het geval is, zal de waarde van de schenking alsnog aan de nalatenschap van de schenker worden toegevoegd, waardoor er erfbelasting verschuldigd is. Door de akte te verlijden voor een Nederlandse notaris beschikt u over een vaste datum.

Echter, op 7 juli 2020 heeft de Kamercommissie Financiën het wetsvoorstel om de kaasroute te sluiten aangenomen, zonder compenserende maatregelen. Dit voorstel dient nog door de plenaire zitting te worden goedgekeurd maar dit lijkt slechts een formaliteit te zijn. Normaliter is het vanaf 1 december 2020 niet langer mogelijk om nog onbelaste schenkingen uit te voeren voor een buitenlandse notaris.

Wenst u nog snel een kostbaar kunstvoorwerp, een aandelenportefeuille of een som geld aan uw naasten te schenken? Neem het zekere voor het onzekere en plan voor eind november een meeting in met een buitenlandse notaris. Ons kantoor begeleidt u graag bij het afhandelen van deze formaliteit. U kunt steeds contact opnemen via ward@flamee.be.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!