Eindelijk duidelijkheid! Ondernemers moeten cash betalingen aanvaarden

In het verleden hing een waas van onduidelijkheid over het vraagstuk of u als winkelier cash betalingen mocht weigeren van uw klanten. De FOD Economie was van mening dat u dit niet mocht, terwijl andere instanties van mening waren dat u dat wel mocht. Op 8 februari 2024 heeft de wetgever hierrond verduidelijking gebracht. In onderstaand artikel geven wij u de nodige verduidelijking mee omtrent wanneer u cash betalingen mag weigeren en wanneer niet.

De basisregel

De duidelijke basisregel is dat u cash betalingen moet aanvaarden wanneer een betaling fysiek gebeurt, tussen onderneming en consument. U moet dus weldegelijk de cash betaling van klanten aanvaarden, ook al werkt u volledig digitaal en ook al informeert u de klant op voorhand. Uiteraard dient hier enige nuance aangebracht te worden.

Uitzonderingen

Vooreerst is er een uitzondering voorzien op de basisregel. Indien u veiligheidsredenen aanhaalt, mag u tijdelijk cash weigeren. Bijvoorbeeld indien in de buurt recent tal van overvallen gepleegd zijn of indien in de buurt zeer veel vals geld rondgaat. Hou er rekening mee dat u dit als ondernemer wel moet kunnen motiveren en dat dit enkel tijdelijk kan.

Betalingen in euro

Daarnaast blijft de andere wetgeving uiteraard ook gelden. Het betreft hierdoor dus enkel betalingen in euro. Bij betalingen in een andere munteenheid mag u een cash betaling weigeren. Sowieso is de maximaal toegelaten betalingsgrens voor cashbetalingen €3.000; de wet van 8 februari 2024 wijzigt dit niet. De verplichting geldt ook enkel ten opzichte van consumenten, in een B2B-context mag u dus wel nog cash weigeren.

Grote bankbiljetten

Naast de discussie omtrent cash betalingen beslecht de wetgever ook de discussie die bij menig kleinhandelaar ontstaat, dient de verkoper ‘grote’ bankbiljetten te aanvaarden? Daarop is het antwoord negatief, u mag als ondernemer steeds een bankbiljet weigeren indien het bedrag ervan buiten proportie staat met het te betalen bedrag.

Sancties

Er zijn ook sancties verbonden aan deze verplichting. Indien de economische inspectie een ondernemer tweemaal betrapt op het niet aanvaarden van een cash betaling – de eerste maal komt de ondernemer weg met een waarschuwing – kunnen zij een sanctie opleggen.

Conclusie

Als laatste wijzen wij u er ook op dat u – ten gevolge van eerdere wetgeving – sinds 1 juli 2022 ook nog steeds ten minste één elektronisch betaalmiddel moet aanbieden. De conclusie is dus dat u vanaf nu elektronische betalingen én cash betalingen moet aanvaarden.

Heeft u hier specifieke vragen over? Onze juridische dienst bekijkt dit graag verder voor u!

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Kwijting aan de bestuurders: waarom elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

  • Actua / Publicaties

    Bijverdienen als jobstudent? Implicaties op uw belastingen en/of die van uw ouders?

  • Actua / Publicaties

    Een huis kopen via lijfrente – de toekomst van vastgoedinvesteringen?