Winsten uit beleggingen in cryptomunten? Wat met de belastingen?

De opkomst van de cryptomunten ging gepaard met talloze juridische en fiscale vragen. We geven via deze weg graag enkele antwoorden mee; al blijven er toch nog een aantal pertinente vragen over.

Wat zijn cryptomunten?

Cryptomunten zijn een vorm van digitaal geld die crypto-grafisch versleuteld zijn. Doordat deze vorm van geld opereert op gedecentraliseerde netwerken via zgn. blockchaintechnologie, is er geen tussenpersoon zoals een bank of overheid die dit reguleert.

De diverse cryptomunten zijn onderhevig aan sterke schommelingen, net door de afwezigheid van regulering. Hierdoor kunnen grote winsten of verliezen worden gerealiseerd op korte termijn. Uiteraard bekijkt de fiscus graag of zij hier een graantje kan van meepikken…

Belastingen op de winst?

Om de fiscaliteit van de winsten uit cryptomunten in kaart te brengen, dienen we een opdeling te maken tussen een vennootschap-belegger enerzijds en een particuliere belegger anderzijds.

 • Een vennootschap zal sowieso vennootschapsbelasting betalen op de winst. Het vennootschapsbelastingtarief in België bedraagt standaard 20% of 25%. Merk op dat er dan ook nog belasting zal moeten worden betaald om de winsten uiteindelijk op de persoonlijke rekening van de bedrijfsleider en/of aandeelhouder van de vennootschap te krijgen.
 • Bij een natuurlijk persoon ligt dit anders. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen drie mogelijkheden:
  • 1° De verkoop met winst kadert in een zgn. normaal beheer van het vermogen: er is in dat geval geen personenbelasting verschuldigd;
  • 2° De verkoop met winst kadert in een abnormaal beheer van privaat vermogen (vaak speculatie genoemd): de winst wordt in dat geval als een divers inkomen aanzien, hetgeen aanleiding geeft tot het betalen van 33% personenbelasting + gemeentebelasting;
  • 3° De verkoop met winst kadert in een beroepsmatige activiteit: de winst wordt in dat geval als een beroepsinkomen aanzien, hetgeen aanleiding geeft tot het betalen van personenbelasting tegen de progressieve tarieven (tot 50%) + gemeentebelasting en tot het betalen van sociale bijdragen.

Onder welke categorie valt uw specifieke belegging nu?  Wel, dat is de grote hamvraag en net hetgeen dat zo onduidelijk is. Kan iemand die zijn vermogen op een ‘normale manier beheert’ wel überhaupt in dergelijk volatiele zaken als cryptomunten beleggen? Wanneer is de aankoop en verkoop beroepsmatig en wanneer speculatief?

Om meer duidelijkheid te scheppen heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen een vragenlijst uitgewerkt. Hoeveel tijd zit er bijvoorbeeld tussen de aankoop en verkoop? Hoe vaak bent u bezig met trading in cryptomunten? Gaat u een lening aan om meer te kunnen aankopen? Aan de hand van dergelijke vragen kan u meer inzicht krijgen in de soort activiteit die u uitvoert. Uiteindelijk blijft het een feitenkwestie en kan de fiscus de situatie anders interpreteren of meer gewicht toekennen aan antwoorden op bepaalde vragen.

Europa springt tussen

Gezien de black box in onder andere het Belgische recht heeft de EU reeds enkele belangrijke stappen genomen om duidelijkheid te brengen. In oktober 2023 werd de DAC8-richtlijn aangenomen. Vanaf 2026 zullen de Lidstaten informatie delen met elkaar over cryptowinsten. Hiervoor zal België wellicht duidelijke standpunten moeten innemen en aparte codes in de aangifte voorzien. Vermoedelijk zullen de crypto-investeerders extra informatie moeten bezorgen, door middel van een aangifte.

Het komende anderhalf jaar zal op dit vlak uiterst belangrijk zijn. Uiteraard volgen wij dit verder op de voet voor u op. Heeft u ondertussen al vragen of wenst u de fiscale gevolgen van uw beleggingsstrategie te bespreken? Geef ons zeker een seintje!

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Kwijting aan de bestuurders: waarom elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

 • Actua / Publicaties

  Bijverdienen als jobstudent? Implicaties op uw belastingen en/of die van uw ouders?

 • Actua / Publicaties

  Een huis kopen via lijfrente – de toekomst van vastgoedinvesteringen?