Wat is voor u de optimale verloningspolitiek als bedrijfsleider-aandeelhouder?

Midden 2022 kondigde de minister van Financiën aan dat de regering denkt aan het doorvoeren van een grondige hervorming van de personenbelasting, om zo de lasten op arbeid te verlagen. We kunnen er namelijk niet omheen dat we op vandaag in België te maken hebben met een hoge belastingdruk op het loon.

Inkomsten uit arbeid – het loon

Wanneer u een zeer hoog maandelijks loon zou uitkeren, zal een groot deel van dit brutobedrag verdwijnen door de sociale bijdragen die u erop moet betalen. Daarnaast komt u snel u in de hoogste schijven van de personenbelasting terecht (tot wel 50% + gemeentebelastingen). Om die reden kan het interessant zijn om andere pistes te bewandelen wanneer u als bedrijfsleider geld uit uw vennootschap wenst te halen. Wanneer u uw bezoldigingspolitiek aanpast, dient u echter rekening te houden met verschillende parameters…

Zo dient u enerzijds rekening te houden met het belastingvrije inkomen voor 2023 van 10.160 EUR, dat wordt verhoogd voor uw kinderen en andere personen ten laste. Dit bedrag tracht u dus zeker minstens als loon uit te keren, aangezien u hierop geen personenbelasting dient te betalen. Anderzijds dient u ook rekening te houden met een eventueel belastbaar onroerend inkomen en/of belastingverminderingen die u geniet in de personenbelasting.

U zou dus kunnen redeneren dat een laag brutoloon uitkeren het voordeligst is. Echter kan u het risico lopen dat uw vennootschap, door een loondaling door te voeren, het verlaagd tarief van 20% in de vennootschapsbelasting dreigt te verliezen en belast wordt aan 25%. Een voorwaarde voor dit verlaagd tarief is immers dat u aan ten minste één bedrijfsleider (natuurlijke persoon) een loon van 45.000 EUR toekent. Als de belastbare winst lager is dan 45.000 EUR, volstaat een loon dat minstens overeenstemt met de belastbare winst.

Als er via uw vennootschap een groepsverzekering of IPT loopt, dan kan een loondaling tot gevolg hebben dat een deel van de premies niet aftrekbaar zijn in uw vennootschap in de mate dat ze de 80%-grens overschrijden. De 80%-grens wordt namelijk bepaald door de hoogte van uw maandelijkse bezoldiging.

Enkele voor de hand liggende alternatieven om geld uit uw vennootschap te halen zijn bijvoorbeeld maaltijdcheques, ecocheques, onkostenvergoedingen, diverse voordelen in natura…

Inkomsten uit vermogen – dividenden

Het directe gevolg van een eventuele verlaging van de bezoldiging van de bedrijfsleider-aandeelhouder is dat u meer winsten overhoudt in uw vennootschap. Deze winsten kunt u via een (jaarlijks) dividend uitkeren aan u privé.

Wanneer u een dividend uitkeert dient uw vennootschap roerende voorheffing in te houden op dit bedrag. Het standaard tarief in de roerende voorheffing bedraagt 30%. Daarnaast bestaan er voordelige systemen zoals VVPR-bis en liquidatiereserves die ervoor zorgen dat u, mits u voldoet aan bepaalde voorwaarden, aan een lager tarief in de roerende voorheffing dividenden kunt uitkeren. Op die manier kan u vaak een pak voordeliger geld uit uw vennootschap halen dan via het klassieke loon.

U merkt dat er veel parameters zijn waarmee u rekening dient te houden en dat de optimale bezoldiging voor elke bedrijfsleider anders zal zijn. Via onze rekentool helpen wij graag bij het bepalen van uw fiscaal optimale bezoldiging, zodat u uiteindelijk netto privé het meest overhoudt. Geef ons gerust een seintje!

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Kwijting aan de bestuurders: waarom elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

  • Actua / Publicaties

    Bijverdienen als jobstudent? Implicaties op uw belastingen en/of die van uw ouders?

  • Actua / Publicaties

    Een huis kopen via lijfrente – de toekomst van vastgoedinvesteringen?