Een fiscaalvriendelijk extraatje voor uw werknemers? Denk eens aan de koopkrachtpremie…

Sinds 1 juni 2023 kunnen werkgevers hun werknemers een fiscaalvriendelijk extraatje aanbieden onder de noemer van de zgn. koopkrachtpremie. Dit volgens de wetteksten voor de goede resultaten van 2022. Uw werknemers kunnen een éénmalige premie verkrijgen van maximaal €500,00 netto bij hoge winsten in 2022 of €750,00 netto bij uitzonderlijk hoge winsten in 2022. De definitie van hoge en uitzonderlijk hoge winsten is nergens gedefinieerd en kunt u bijgevolg zelf, behoudens sectorale akkoorden, bepalen.

Voor de werknemers is de premie volledig vrijgesteld van sociale bijdragen en andere belastingen. Als werkgever betaal je niet de gewone patronale bijdrage op de premie, maar enkel een bijzondere sociale bijdrage van 16,50%. Dit betekent dat een netto premie van €500,00 de werkgever €582,50 kost. Deze kost is volledig aftrekbaar als beroepskost in uw vennootschapsbelasting. De koopkrachtpremie is helaas wel geen fiscaal gunstige verloning voor zelfstandigen met een eenmanszaak of voor zelfstandige bedrijfsleiders.

De koopkrachtpremie is in feite een geheel van papieren of elektronische consumptiecheques. Deze consumptiecheques zullen geldig blijven tot en met 31 december 2024. Uw werknemers kunnen deze consumptiecheques gebruiken voor dezelfde doeleinden als maaltijd- en ecocheques.

Het toekennen van de premie moet in principe geregeld worden via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), de cao mag zowel op sector- als ondernemingsniveau. Een sectorale cao moet de hoge winst en uitzonderlijk hoge winst in 2022 definiëren. Indien er gebruik gemaakt wordt van een ondernemings-cao zal deze de verantwoording moeten bevatten voor het behalen van goede resultaten van de onderneming tijdens de crisis. Indien het niet mogelijk is om te werken via een cao, kan de premie toegekend worden op basis van een individuele overeenkomst. Het is echter aanbevolen om de sectorale cao’s af te wachten vooraleer op ondernemingsvlak aan de slag te gaan.

Heeft u vragen over het fiscaalvriendelijk verlonen van uw werknemers in het algemeen of inzake de koopkrachtpremie in het bijzonder? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Kwijting aan de bestuurders: waarom elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

  • Actua / Publicaties

    Bijverdienen als jobstudent? Implicaties op uw belastingen en/of die van uw ouders?

  • Actua / Publicaties

    Een huis kopen via lijfrente – de toekomst van vastgoedinvesteringen?