Verhoogde investeringsaftrek: maatregel loopt eind 2022 af

Het stelsel van de investeringsaftrek werd destijds in het leven geroepen om beroepsmatige investeringen aan te moedigen en zo onze economie aan te zwengelen. Naar aanleiding van de coronacrisis werd dit stelsel middels een tijdelijke maatregel versterkt. Door dit stelsel is een bepaald percentage van de aanschaffingswaarde van de investeringen aftrekbaar van de belastbare winst van het betreffende boekjaar. Het huidig geldend voordelig stelsel van de investeringsaftrek van 25% loopt eind dit kalenderjaar af. Het kan aldus de moeite lonen om geplande investeringen nog voor de jaarwisseling te doen.

Tijdelijk verhoogd percentage

Normaliter geldt voor kwalificerende investeringen een gewone investeringsaftrek ten belope van 8%. In 2020 werd het tarief van de gewone investeringsaftrek verhoogd van 8% naar 25% voor investeringen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022. Deze tijdelijke verhoging is van toepassing op eenmanszaken, vrije beroepen en op ondernemingen die voldoen aan de fiscale definitie van kleine vennootschap.

Cijfervoorbeeld

Kleine vennootschap X koopt een machine die integraal beroepsmatig gehanteerd wordt aan op 1 december 2022. De machine heeft een waarde van 100.000 euro. De investeringsaftrek voor de vennootschap X inzake deze investering bedraagt dan 25.000 euro (25 % van 100.000 euro) in plaats van 8.000 euro (8% van 100.000 euro). Dit betekent een bijkomende belastingbesparing van 4.250 euro indien de belastbare winst volledig in het tarief van 25% vennootschapsbelasting valt (17.000 euro x 25%).

Toepassingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de toepassing van de gewone investeringsaftrek moeten de volgende basisvoorwaarden cumulatief vervuld zijn. Het moet gaan om investeringen:

 • door natuurlijke personen die winsten of baten behalen of ‘kleine’ vennootschappen (op grond van artikel 1:24, §1-6 WVV);
 • in materiële of immateriële vaste activa die afschrijfbaar zijn over een periode van minstens drie jaar;
 • die in België werkelijk en uitsluitend voor de beroepswerkzaamheid dienen;
 • en die tijdens het belastbaar tijdperk in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht.

Dat betekent dat ze ofwel tijdens dat tijdperk werkelijk in het bezit van de onderneming zijn gekomen. Ofwel dat de belastingplichtige er tijdens dat tijdperk juridisch eigenaar van is via een voltrokken koop met onmiddellijke eigendomsoverdracht, ook al zijn ze nog niet geleverd en/of betaald.

Naast de algemene regel zijn er een aantal zaken die per definitie uitgesloten zijn van het stelsel van de investeringsaftrek zoals personenwagens voor dubbel gebruik, investeringen die niet uitsluitend voor de beroepswerkzaamheid dienen …

Indien u hieromtrent verdere vragen zou hebben, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Dit kan zeer eenvoudig via ward@flamee.be .

Het Flamée & Partners Kenniscentrum

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Kwijting aan de bestuurders: waarom elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

 • Actua / Publicaties

  Bijverdienen als jobstudent? Implicaties op uw belastingen en/of die van uw ouders?

 • Actua / Publicaties

  Een huis kopen via lijfrente – de toekomst van vastgoedinvesteringen?