Uw klanten als referentie op uw website? Niet zonder toestemming!

Uw klanten vermelden op uw website of sociale media is vaak een meerwaarde. Enkele stevige referenties kunnen immers uw prospecten extra vertrouwen geven en zelfs het verschil maken tussen u en uw concurrenten. Daarom laten veel ondernemers graag zien wie hun (tevreden) klanten zijn. Dit kan echter niet zomaar. U kan immers snel ongewild enkele inbreuken maken op bepaalde (privacy)wetgeving. Hieronder begeleiden wij u bij het plaatsen van referenties op uw website of sociale media.

Dergelijke referenties zorgen er immers voor dat uw klant identificeerbaar is bij iedereen die uw website of sociale mediapagina bezoekt. Vanuit commercieel oogpunt is dat opportuun, een anonieme referentie zaait immers meer twijfel omtrent uw geloofwaardigheid dan ze uw positie versterkt. Vanuit juridisch oogpunt, echter, betekent dat dat u persoonsgegevens bekend maakt aan een breed publiek, wat betekent dat u de privacywetgeving moet respecteren. Daarnaast kan de naam of het logo van uw klant, dan wel zijn verhaal of bepaalde zaken die op de foto of video zijn opgenomen, onder de bescherming vallen van het intellectueel eigendomsrecht of het auteursrecht. Voornamelijk het logo van uw klant is hier een duidelijk voorbeeld van. Het is immers niet ondenkbaar dat dat logo ontworpen is door een specialist en daar dus een auteursrecht op rust. Logo’s zijn ook vaak onderworpen aan het merkenrecht, daar ze vaak vrij herkenbaar zijn.

Hou er dus rekening mee dat u niet naar goeddunken referenties op uw website of sociale media mag plaatsen. De beste oplossing is steeds om toestemming te vragen aan uw klant voor het gebruik van de referentie. Zorg er hierbij ook steeds voor dat u de toestemming schriftelijk verkrijgt. Bellen naar uw klant kan dan wel zorgen voor geldige toestemming, als achteraf discussie ontstaat is mondelinge toestemming zeer moeilijk te bewijzen. Zorg bijvoorbeeld steeds voor een bevestiging op mail dat u de referentie weldegelijk mag gebruiken.

Voor de volledigheid voegen wij nog toe dat het plaatsen van valse referenties om de hierboven beschreven wetgeving te ontwijken geen goede oplossing is. U doet dan immers aan verboden misleidende reclame. Doet u dat toch, dan kan elke belanghebbende (klant, concurrent …) klacht neerleggen bij de economische inspectie.

Hou er dus rekening mee dat referenties vanuit commercieel oogpunt zeker een aanrader zijn, maar vanuit juridisch oogpunt wat bijkomend werk vereisen. Toestemming vragen aan uw klant is steeds een goede oplossing. Hou deze toestemming ook schriftelijk bij, zodat u ook steeds de toestemming kan bewijzen. Toevoegen van referenties zonder toestemming van de klant of het toevoegen van valse referenties zijn beiden geen goede oplossing.

Heeft u hier specifieke vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij helpen u graag verder!

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Kwijting aan de bestuurders: waarom elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

  • Actua / Publicaties

    Bijverdienen als jobstudent? Implicaties op uw belastingen en/of die van uw ouders?

  • Actua / Publicaties

    Een huis kopen via lijfrente – de toekomst van vastgoedinvesteringen?