Pensioensparen  – wees waakzaam voor bepaalde nuances!

Sparen voor het moment dat u op pensioen gaat, lijkt ons vanuit financieel oogpunt sowieso een goed idee te zijn. Uw maandelijks inkomen zal in de meeste gevallen na pensionering namelijk een stuk lager liggen dan gedurende uw actieve beroepsjaren. Een spaarpotje is dan ook vaak welgekomen!

De formule van pensioensparen levert, in tegenstelling tot de meeste klassieke spaarmogelijkheden, bovendien voor u ook nog jaarlijks een fiscaal voordeel op in uw aangifte personenbelasting. Dit ten belope van 30% of 25% op de door u gedane stortingen, met een maximum.

Indien u een bedrag van maximaal 990,00 EUR stort in een pensioenspaarfonds, dan geniet u een vermindering in de personenbelasting ten belope van 30% (dus 297,00 EUR). Indien u een bedrag tussen 990,00 EUR en 1.270,00 EUR stort, geniet u een vermindering van 25% (dus 317,50 EUR).

De 25%-belastingvermindering wordt op de gehele storting toegepast, dus niet alleen het deel boven de grens van 990,00 EUR. Fiscaal gezien is er geen verschil tussen 990,00 EUR aan 30% enerzijds en 1.188,00 EUR aan 25% anderzijds. Beiden leveren een vermindering van 297,00 EUR op. Het is pas na 1.188,00 EUR dat er een extra voordeel is. Dit extra voordeel is dan ook eerder beperkt.

Belasting op de uitkering

Als u 60 jaar wordt, wordt uw spaarpotje in principe belast aan een anticipatieve heffing van 8%. Zo geniet de overheid sneller belastinginkomsten. Deze anticipatieve heffing wordt enkel toegepast indien de polis reeds bestond of opgestart werd in het jaar dat u 54 werd. Begint u pas vanaf de leeftijd van 55 jaar met pensioensparen, dan zal de heffing van 8% niet op de leeftijd van 60 jaar worden ingehouden, maar pas op de tiende verjaardag van het contract. Vanaf uw 60ste verjaardag worden dergelijke stortingen in de meeste gevallen dus niet meer belast. Dit zijn dan ook de interessantste jaren op fiscaal vlak!

In het jaar dat u 54 wordt, is het zeker aangewezen om het maximumbedrag te storten. Doet u dit niet, dan wordt er een individueel plafond toegekend in functie van de gemiddelde effectieve stortingen tussen 50 en 54 jaar ten opzichte van de maximale storting. Door op 54-jarige leeftijd het maximum te storten, behoudt u uw vrijheid om later een maximale storting te doen en dus het maximale belastingtarief te kunnen genieten.

Doorheen uw actieve jaren kan er gestort worden. Hoe en wanneer u stort (bijvoorbeeld maandelijks) en hoeveel rendement er mogelijk is, afhankelijk van uw beleggersprofiel, kan u afstemmen met de makelaar/bank. Fiscaal telt enkel het bedrag dat gestort werd in een bepaald kalenderjaar.

Heeft u hier specifieke vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij helpen u graag verder!

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Kwijting aan de bestuurders: waarom elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

  • Actua / Publicaties

    Bijverdienen als jobstudent? Implicaties op uw belastingen en/of die van uw ouders?

  • Actua / Publicaties

    Een huis kopen via lijfrente – de toekomst van vastgoedinvesteringen?