Eerste werknemer aanwerven? – Wat met de RSZ-vermindering?

Sinds 2016 kunnen ondernemingen gebruik maken van de doelgroepsvermindering bij het aanwerven van hun eerste werknemer, een welgekomen RSZ-korting. De federale regering heeft middels het begrotingsakkoord vanaf 2022 echter een beperking op deze vermindering doorgevoerd. Wat betekent dit concreet voor u als werkgever?

Regeling t.e.m. 31/12/2021

Wie een eerste werknemer aanwerft kan – indien voldaan aan een aantal voorwaarden – rekenen op een levenslange en volledige vrijstelling van patronale bijdragen (25%) voor wat deze eerste medewerker betreft. Deze fiscale korting moet ondernemers stimuleren om medewerkers in te lijven. Om van deze vrijstelling te kunnen genieten mag de werkgever vόόr die aanwerving nog nooit onderworpen zijn geweest aan de sociale zekerheid of tenminste vier opeenvolgende kwartalen vόόr het kwartaal van die aanwerving niemand tewerkgesteld hebben. Verder is deze vermindering niet gekoppeld aan een bepaald individu. U kunt elk kwartaal vrij kiezen voor wie u de vermindering toepast.

Een gelijkaardige regeling is in voege voor de aanwerving van de tweede tot en met de zesde medewerker. In tegenstelling tot de eerste aanwerving wordt hier gewerkt met een forfaitaire vermindering, die overigens beperkt wordt in de tijd.  Voor de tweede medewerker is er een maximale korting van €13.750, verdeeld over 13 kwartalen. Voor de derde tot en met de zesde gaat dit over €11.250, eveneens gespreid over 13 kwartalen.

Regeling vanaf 01/01/2022 i.v.m. aanwerven eerste werknemer

Tot voor kort was de doelgroepsvermindering betreffende de eerste werknemer qua bedrag onbeperkt. Vanaf kwartaal één van 2022 komt hier verandering in. De vermindering wordt geplafonneerd op €4.000 per kwartaal. Dit geldt eveneens indien uw medewerker al in dienst was vόόr 2022. Of de modificatie van deze maatregel gevolgen zal hebben voor u als ondernemer, hangt af van het brutoloon van de medewerker in kwestie.

Concreet zult u hiervan slechts nadeel ondervinden indien de bruto bezoldiging van deze medewerker €5.330 of meer bedraagt. Voor de vermindering van de tweede tot en met de zesde medewerker verandert er normaliter niets.

Vermoedt u dat deze maatregel gevolgen zal hebben op uw werkgeverskost? Neem dan hier contact met ons op. We kijken het graag voor u na!

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Kwijting aan de bestuurders: waarom elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

  • Actua / Publicaties

    Bijverdienen als jobstudent? Implicaties op uw belastingen en/of die van uw ouders?

  • Actua / Publicaties

    Een huis kopen via lijfrente – de toekomst van vastgoedinvesteringen?