Drastische wijziging aansprakelijkheidsrecht – invloed op bedrijfsleiders, werknemers en (onder)aannemers.Heeft u gehoord van de recente veranderingen in het aansprakelijkheidsrecht en hoe deze invloed kunnen hebben op bedrijfsleiders, werknemers en (onder)aannemers? Op 1 februari 2024 heeft de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers Boek 6 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek goedgekeurd. Ontdek hier de impact van deze wijzigingen
.

Op 1 februari 2024 werd door de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers Boek 6 goedgekeurd als onderdeel van het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat op termijn uit tien boeken zal bestaan. Hoewel bij deze wetgeving nog een heleboel onduidelijkheden zijn, zal ze op u als ondernemer hoogstwaarschijnlijk een enorme impact hebben.

Omdat deze wetgeving zeer recent is, kan deze eventueel nog gewijzigd worden in reparatiewetgeving. Grote onbekenden zijn hoe ondernemers, vakbonden en rechtbanken op deze fundamentele wijziging zullen reageren. Desalniettemin willen wij u enige informatie hierover niet onthouden.

De wijziging

Het nieuwe Boek 6 BW schaft de zogenaamde ‘quasi immuniteit van de uitvoeringsagent’ af. Om u een heleboel juridische terminologie te besparen, betekent dit concreet dat binnenkort een simpele ‘fout’ zal volstaan om de bestuurder of een werknemer van een vennootschap aansprakelijk te stellen.

Wij bieden u wat context. Op vandaag is het zo dat een bestuurder van een vennootschap enkel in persoonlijke naam kan aangesproken worden voor fouten van de vennootschap wanneer de bestuurder een strafbaar feit begaat. Dit is de zogenaamde ‘bestuurdersaansprakelijkheid’. U moet al stevige en strafbare fouten maken vooraleer een schadelijdende derde zich op uw persoonlijk vermogen als bestuurder kan beroepen. Deze bescherming trekt zich verder in tal van sectoren. U moet bijvoorbeeld bij schade uw tegenpartij als onderneming aanspreken en niet de individuele werknemers, u moet als bouwheer uw aannemer aanspreken en niet alle onderaannemers, u moet de vennootschap waarmee u handelde aanspreken en niet de individuele bestuurders…

Deze automatische bescherming zal bij de inwerkingtreding van Boek 6 vervallen (de verwachting is dat als datum 1 januari 2025 zal gelden). Dit betekent concreet dat in geval van schade, bij een benadeelde klant bijvoorbeeld, ook de zogenaamde ‘hulppersonen’ of ‘medecontractanten’ kunnen aangesproken worden. Een benadeelde klant kan dan bijvoorbeeld uw onderneming dagvaarden, u als bestuurder én de werknemers die bij het project actief waren.

Contractueel beschermen

Boek 6 voorziet – met dank aan lobbywerk van verscheidene ondernemersorganisaties – wel in de mogelijkheid om u hier contractueel tegen te beschermen. Concreet moet u als vennootschap een beperkende overeenkomst sluiten met alle bestuurders, werknemers, onderaannemers, etc. om voor iedereen een passende bescherming te voorzien. U kan dan de uitzonderingen in deze overeenkomsten ook inroepen tegen de schadelijdende derde.

Uzelf contractueel indekken tegen het wegvallen van deze automatische bescherming zal dus de boodschap zijn. Uiteraard zullen wij u daarin bijstaan. Hoewel de deadline wellicht pas 31 december van dit jaar zal zijn, volgen onze juristen deze nieuwe wetgeving op de voet op en gaan we van zodra de details gekend zijn aan de slag om alle bestaande overeenkomsten van een update te voorzien of om nieuwe overeenkomsten (met bescherming) op te maken. We houden u zeker en vast op de hoogte!

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Kwijting aan de bestuurders: waarom elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

  • Actua / Publicaties

    Bijverdienen als jobstudent? Implicaties op uw belastingen en/of die van uw ouders?

  • Actua / Publicaties

    Een huis kopen via lijfrente – de toekomst van vastgoedinvesteringen?