Professionele (ver)huurder? Registreer uw huurovereenkomst


Bent u huurder of verhuurder van een pand dat niet wordt bewoond, bijvoorbeeld van een winkel, kantoor, industriegebouw, etc.? Veel professionelen vergeten hierbij de huurovereenkomst te registreren. Dat is nochtans niet onbelangrijk. Hieronder wijzen wij u op het belang, de kosten, hoe de registratie moet gebeuren en de sancties indien u dit niet doet.

Vooreerst helpen wij alle misverstanden uit de wereld. Het is wel degelijk verplicht om een huurcontract – samen met de plaatsbeschrijving – te laten registreren. Bij professionele huur rust de registratieverplichting zowel op de huurder als de verhuurder. Ga er dus niet van uit dat u als huurder vrijgesteld bent van deze verplichting. Dat is enkel zo bij woninghuur.

Rechten

De registratie van een professioneel huurcontract is niet gratis. De rechten bedragen 0,2% van het gecombineerd totaal van de huurprijs en de lasten voor de duur van het volledige huurcontract, met een minimum van €50. Voor de registratie van de plaatsbeschrijving, die ook verplicht is, komt daar nogmaals een vast recht van €50 bij.

Aangezien de plicht tot registratie bij zowel de huurder als de verhuurder ligt en de prijs van de registratierechten kan oplopen, komt u best reeds in de huurovereenkomst overeen wie de registratie zal doen en wie hiervoor de kosten zal dragen. Dergelijke bepaling is perfect geldig en komt in de praktijk ook vaak voor. Uiteraard zal geen van de partijen graag deze kosten dragen, dus zal een goede onderhandeling essentieel zijn.

Sancties

Dergelijke registratie moet gebeuren binnen de vier maanden na de ondertekening van de overeenkomst. Indien u dit niet (tijdig) doet, bent u een boete verschuldigd van minimaal 10% en maximaal 50% van de ontdoken rechten. Op deze boete zijn ook interesten verschuldigd dus hoe langer u wacht met registreren, hoe duurder de finale boete zal zijn. Naast deze financiële sanctie, zijn partijen bij een niet-geregistreerde huurovereenkomst ook minder beschermd en kan de overeenkomst eenvoudigweg zonder vergoedingen opgezegd worden.

Registratie

U kunt deze registratie online doen via de website van MyMinfin. Indien u dit liever per post doet, kan u een formulier invullen en samen met een afschrift van het huurcontract en de plaatsbeschrijving versturen naar de FOD Financiën. Indien u niet zeker bent of de overeenkomst geldig geregistreerd werd, kan u dit tevens ook via MyMinfin controleren.

Als laatste geven wij mee dat de registratie van huurcontracten voor woninghuur gratis is. Indien u dus een goed huurt of verhuurt dat deels als professioneel pand gebruikt zal worden en deels als huisvesting, splitst u de huurovereenkomst best op om registratierechten op het onderdeel van de huisvesting te vermijden.

Uiteraard kunnen wij u bijstaan bij de registratie van uw huurovereenkomsten. Wij kunnen u ook bijstaan bij de opmaak of het nazicht van uw huurovereenkomsten en het opstellen van een geldige clausule die de verplichting tot registratie ten laste van de huurder of verhuurder vastlegt. Een seintje volstaat.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Registreer uw vennootschap in het UBO-register & vermijd een schrapping met kwalijke gevolgen!

  • Actua / Publicaties

    Wanneer nog bouwen of verbouwen aan 6% btw?

  • Actua / Publicaties

    Beroep doen op het systeem van flexi-jobs?