Huurkosten in mindering van uw fiscaal resultaat? Nieuwe fiscale bijlage.


Neemt u op vandaag huur van een onroerend goed op als aftrekbare beroepskost in uw eenmanszaak of vennootschap? Sinds kort gaat hier een nieuwe administratieve formaliteit mee gepaard. We leggen het u graag uit.

Aftrek huurkosten

Wanneer een onderneming (vennootschap, vereniging of eenmanszaak) huurkosten wenst af te trekken, is het statuut van de verhuurder eigenlijk niet relevant. Dit kan gaan om een particulier die de ruimte verhuurt of een onderneming die op professionele basis onroerend goed verhuurt. De kost is aftrekbaar voor zover art. 49 WIB is vervuld. Dit artikel stelt dat de kost moet kaderen in het verwerven of behouden van inkomsten.

Belasting huurinkomsten

Aan de kant van de verhuurder is er wel een groot verschil in fiscale behandeling. Een particulier betaalt belastingen in functie van het kadastraal inkomen (KI) bij verhuur voor bewoning. Indien het onroerend goed wordt verhuurd voor beroepsmatige activiteiten, zijn belastingen verschuldigd in functie van de werkelijk ontvangen huur. Een vennootschap die verhuurt zal altijd op de werkelijke huur belast worden, nooit op basis van het vaak lagere kadastraal inkomen.

Voor een particulier is het dus voordelig de huur aan te merken als bewoning. De fiscus loopt heel wat inkomsten mis, doordat de huurkosten wel worden afgetrokken, maar de huurinkomsten in mindere mate worden belast. Daar steekt ze nu een stokje voor.

Nieuwe regels – informatieplicht

Eenieder die vanaf aanslagjaar 2024 huurkosten wenst af te trekken, zal een bijlage moeten indienen bij de aangifte. Dit gaat zowel over de aangifte personenbelasting, de aangifte vennootschapsbelasting als de aangifte rechtspersonenbelasting. De bijlage is op heden nog niet beschikbaar. Bij niet-indiening van deze bijlage kan de fiscale aftrek worden geweigerd.

De verplichting zou ook gelden bij onroerende goederen in het buitenland. Op heden lijkt er een uitzonderingsbepaling te zijn voor huurkosten die op factuur zijn vermeld.

Nieuwe regels – Registratie contracten

De huuruitgaven die verbonden zijn met een huurcontract dat geregistreerd werd als private huurovereenkomst zullen nooit aftrekbaar zijn. Concreet wordt dit toegepast op alle contracten die kosteloos geregistreerd zijn of kosteloos geregistreerd konden worden. Er is een uitzondering voor onroerende goederen gehuurd voor de huisvesting van werknemers of bedrijfsleiders. Hierbij geldt dan ook de informatieverplichting.

Heeft u vragen omtrent deze nieuwe administratieve formaliteit? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Een mail of telefoontje volstaat!

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Registreer uw vennootschap in het UBO-register & vermijd een schrapping met kwalijke gevolgen!

  • Actua / Publicaties

    Wanneer nog bouwen of verbouwen aan 6% btw?

  • Actua / Publicaties

    Beroep doen op het systeem van flexi-jobs?