Slopen en heropbouwen – nog even aan 6% btw?

Nog tot eind dit jaar kan in het hele land – mits aan de voorwaarden is voldaan – een woning gesloopt en heropgebouwd worden tegen een verlaagd btw-tarief van 6% (in plaats van de gebruikelijke 21%). Deze tijdelijke maatregel werd begin 2021 ingevoerd en gold initieel voor twee jaar, maar werd ondertussen verlengd tot 31.12.2023. Een nieuwe verlenging is er op vandaag echter nog steeds niet…

De “permanente regel” in de 32 stedelijke gebieden

Indien de afbraak- en wederopbouwwerken gebeuren in één van de 32 vastgelegde steden, dan wijzigt er in principe niets en kan er nog steeds genoten worden van 6% btw bij afbraak en wederopbouw. Deze maatregel werd destijds ingevoerd om de verloedering in deze steden tegen te gaan.

De voorwaarden voor deze regeling zijn tevens minder streng dan die voor de tijdelijke verlaging in het hele land (zie verder). Het moet niet gaan om uw enige en eigen gezinswoning en er is ook geen oppervlaktebeperking tot maximaal 200 m2.

Let wel, deze permanente regeling telt enkel voor aannemingscontracten en niet voor aankopen op plan bij een bouwpromotor!

De “tijdelijke” gunstmaatregel voor het volledige Belgische grondgebied

Indien er geen verlenging komt zal vanaf 1 januari 2024 terug 21% btw moeten gerekend worden voor sloop- en heropbouw.

De vraag is wat er met lopende projecten moet gebeuren:

 • Wordt er gefactureerd uiterlijk 31.12.2023 dan zal dit nog aan het btw-tarief van 6% kunnen – indien uiteraard de algemene voorwaarden voor dit gunstregime voldaan zijn.
 • Wordt daarentegen de factuur pas opgesteld in 2024 dan dient er 21% btw betaald te worden zelfs al gaat dit om werken uitgevoerd in 2023.
 • Wanneer er met een voorschot gewerkt wordt, dan kan 6% btw toegepast worden indien dit betaald wordt in 2023, ook al wordt de factuur maar opgemaakt in 2024.

Let er wel op dat voor omgevingsvergunningen ingediend na 01.07.2023 er maximaal 25% van het totaalbedrag van de vergunde werken mag vooruit gefactureerd worden. Er moet hier geen rekening gehouden worden met de vooruit gefactureerde bedragen van werken die reeds in 2023 afgewerkt zijn.

Indien deze gunstmaatregel niet wordt verlengd, blijft het mogelijk om te verbouwen tegen 6% btw, dankzij het verlaagde btw-tarief voor renovaties aan woningen ouder dan 10 jaar. Het moet dan gaan om renovaties zonder volledige afbraak van de woning. De uitgevoerde werken moeten op relevante wijze steunen op de bestaande dragende muren, in het bijzonder de buitenmuren, en op de wezenlijke elementen van de structuur van het bestaande gebouw.

Wenst u te anticiperen op een eventuele niet-verlenging van de btw-verlaging op afbraak en heropbouw? Heeft u plannen om een onroerend goed te slopen en herop te bouwen en wenst u van gedachten te wisselen omtrent uw budget hiervoor? Een mail of telefoontje volstaat. We bekijken het graag!

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Kwijting aan de bestuurders: waarom elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

 • Actua / Publicaties

  Bijverdienen als jobstudent? Implicaties op uw belastingen en/of die van uw ouders?

 • Actua / Publicaties

  Een huis kopen via lijfrente – de toekomst van vastgoedinvesteringen?