Investeringsaftrek : nieuwe percentages voor aanslagjaar 2024 gepubliceerd

Op 25 augustus 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad de nieuwe tarieven van de investeringsaftrek voor boekjaren verbonden aan aanslagjaar 2024.

Het valt op dat de tarieven voor de éénmalige investeringsaftrek voor bepaalde investeringen gestegen zijn met 7%, terwijl voor de niet-kwalificerende andere investeringen de éénmalige investeringsaftrek gedaald is naar 8%.

Dankzij de investeringsaftrek is het mogelijk om een belastingvoordeel te genieten in de personenbelasting of de vennootschapsbelasting. Dit indien er wordt geïnvesteerd in nieuwe materiële of immateriële vaste activa, waarbij nog een aantal specifieke voorwaarden zijn voldaan.

Bij bijvoorbeeld een investeringsaftrek van 8%, wordt 8% van het geïnvesteerd bedrag als extra vermindering van de belastbare basis aanzien. Hierop geniet u dan, bijvoorbeeld in de vennootschapsbelasting, een belastingvoordeel van 8% x 25% vennootschapsbelastingtarief= 2% op het geïnvesteerde bedrag.

Hieronder vindt u een overzicht van de desbetreffende percentages:

Eénmalige investeringsaftrek.

Door de hoge inflatie in 2022 stijgt het percentage van de verhoogde investeringsaftrek met 7% voor aanslagjaar 2024 voor enkele kwalificerende investeringen naar de volgende percentages:

20,5% éénmalige investeringsaftrek

 • energiebesparende investeringen,
 • milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O),
 • investeringen in beveiliging en uitgaven voor octrooien,
 • investeringen in rookafzuiging en verluchting
 • investering in digitale activa (facturerings- betalings- en beveiligingssystemen)

27,5% éénmalige investeringsaftrek

 • investeringen in beveiliging van beroepslokalen en bedrijfsvoertuigen

42% éénmalige investeringsaftrek

 • investeringen in koolstofemissievrije vrachtwagen en de bijhorende tank- en laadinfrastructuur

8% éénmalige investeringsaftrek voor kleine vennootschappen

 • Alle andere investeringen

Noteer dat dit voor aanslagjaar 2023 de éénmalige investeringsaftrek voor kleine vennootschappen nog 25% bedroeg.

Gespreide investeringsaftrek.

17,5% gespreide investeringsaftrek voor belastingplichtigen met minder dan 20 medewerkers

De verhoogde gewone gespreide investeringsaftrek is enkel van toepassing voor eenmanszaken en deze bedraagt voor aanslagjaar 2024 17,5%. Vanaf AJ 2025 zal deze 12,5% bedragen. Op basis van deze percentages lijkt het ons aangeraden om in aanslagjaar 2024 te investeren en niet te wachten tot aanslagjaar 2025.

De gespreide aftrek dient wel elk jaar toegepast te worden op de afschrijvingen in plaats van in één keer op de aanschaffingswaarde.

De voorbijgaande jaren was deze gespreide aftrek niet interessant, omdat het tarief (10,5%) beduidend lager was dan dat van de éénmalige (25%).

Gezien de huidige inflatiedaling zou wel het goed kunnen dat in aanslagjaar 2025 de percentages van de gespreide investeringsaftrek terug verlaagd worden. We volgen dit vanzelfsprekend verder voor u op!

Bent u van plan om binnenkort een belangrijke investering te doen binnen uw onderneming? Wilt u weten of deze investering fiscaal en financieel interessant is en op welke termijn u deze uitgave zult kunnen recupereren? Bel of mail ons gerust!

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Registreer uw vennootschap in het UBO-register & vermijd een schrapping met kwalijke gevolgen!

 • Actua / Publicaties

  Wanneer nog bouwen of verbouwen aan 6% btw?

 • Actua / Publicaties

  Beroep doen op het systeem van flexi-jobs?