Het testament, een nuttig instrument van successieplanning!

Net zoals iedereen vraagt u zich wellicht wel eens af bij wie uw vermogen zal terechtkomen mocht er u iets overkomen? Komt uw vermogen bij de gewenste personen terecht of zijn er bepaalde personen, zoals bijvoorbeeld uw partner of uw kinderen, die u extra wil beschermen?

Dan kan een testament voor u een ideaal hulpmiddel zijn. Het testament is, naast de schenking, één van de bekendste vormen van successieplanning. Het is een opvangnet voor wie nog geen definitieve stap wil zetten en een redmiddel dat een oplossing kan bieden bij een onverwachts overlijden voor de relatief lange periode die een planning kan in beslag nemen. et bieden Door een testament op te maken kan u bepalen hoe uw vermogen zal bestemd worden, mocht u komen te overlijden. Een testament is bovendien op elk moment herroepbaar waardoor u de planning op elk ogenblik kunt wijzigen.

Zo kan u uw partner bijvoorbeeld extra beschermen door hem of haar via testament bepaalde goederen in volle eigendom toe te kennen.

Een testament dient uiteraard aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Zo moet diegene die het  testament opstelt of de ‘testator’ bekwaam zijn en gezond van geest op het moment dat hij het testament opstelt. Wil u discussie hierover achteraf vermijden dan kan u ervoor opteren om een arts in te schakelen om uw mentale toestand te attesteren.  Ook de vorm waarin u uw testament opstelt kan hierbij soelaas bieden.

Een testament kan immers in verschillende vormen worden opgesteld. Bij een authentiek testament dicteert de testator aan een notaris zijn wensen die daar een authentieke akte van opstelt in aanwezigheid van 2 getuigen. Dit testament wordt automatisch door de notaris bewaard zodat het in principe niet verloren kan gaan.

Een internationaal testament is een geschrift dat u zelf of een derde opstelt en nadien door u wordt ondertekend en in aanwezigheid van 2 getuigen aan de notaris wordt overhandigd waarbij u verklaart dat dat document uw testament betreft en dat u de inhoud kent. Ook een internationaal testament zal door de notaris worden bewaard en kan dus in principe evenmin verloren gaan.

Een eigenhandig testament is een testament dat door uzelf wordt opgesteld. Het dient te voldoen aan 3 voorwaarden:

 1. Het eigenhandig worden geschreven. Een getypte  versie is dus niet ok.
 2. Het moet gedateerd zijn.
 3. Het moet ondertekend zijn. Een paraaf is evenwel niet voldoende.

Om te vermijden dat uw eigenhandig testament zou verloren gaan of in ‘verkeerde’ handen zouden terecht komen, kan u ervoor opteren om het testament bij de notaris te deponeren. De notaris zal het testament hierdoor registreren in het Centraal Register der Testamenten waardoor het testament traceerbaar is. De notaris zal hiervoor een minieme kost aanrekenen.

Let wel, aan een testament hangt wel een fiscaal prijskaartje. Op hetgeen de personen die u begunstigt via testament ontvangen, zullen zij immers erfbelasting verschuldigd zijn.

Heeft u vragen hieromtrent, geef dan gerust een seintje. We helpen u graag verder om een testament op te stellen dat volledig aan uw specifieke wensen en situatie beantwoordt!

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Kwijting aan de bestuurders: waarom elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

 • Actua / Publicaties

  Bijverdienen als jobstudent? Implicaties op uw belastingen en/of die van uw ouders?

 • Actua / Publicaties

  Een huis kopen via lijfrente – de toekomst van vastgoedinvesteringen?