Marketing via e-mail: er zijn aanbevelingen, maar ook verplichtingen.

Omdat wij u willen bijstaan bij alle facetten van uw onderneming, onderhouden wij u in dit artikel met een zeer gemakkelijk toepasbare vorm van direct marketing, de marketing e-mail. Hou er rekening mee dat marketing via e-mail meer inhoudt dan het louter versturen van e-mails.

Vooreerst de timing. Hoewel het versturen van marketing e-mails een vrij eenvoudige klus lijkt, kan het goed nadenken over de timing van dergelijke communicatie zorgen voor maar liefst 10% meer positieve reacties. Het is vooral van belang dat de ontvanger uw mail bewust ziet binnenkomen, waardoor de kans verhoogd wordt dat de ontvanger de mail daadwerkelijk opent.

Bij een goeie e-mail marketing is het vooral van belang een onderscheid te maken tussen twee types doelstellingen van de marketing, en de onderscheiden types op verschillende momenten uit te sturen. Voor beide types geldt dat u de mail best verstuurt op dinsdag, woensdag of donderdag, waarbij in B2B-relaties specifiek dinsdag een goed moment is.

Bevat uw e-mail een oproep tot actie of een verkoopaanbod, dan stuurt u deze beter wanneer mensen sneller geneigd zijn om de boodschap welwillend te lezen. Uit onderzoek blijkt dat mensen voornamelijk geneigd dit te doen tijdens en vlak na het middagmaal, het beste tijdstip voor dergelijke mails is aldus tussen 12:00 en 15:00.

Valt uw e-mail niet onder bovenstaande categorie, dan stuurt u de mail best uit wanneer de meeste mensen actief aan het werk zijn, met name tussen 9:00 en 11:00.

Let op, het sturen van e-mails met commerciële inhoud maakt weldegelijk een vorm van ‘direct marketing’ uit. Zonder al te veel stil te staan bij de concrete definitie hiervan, lichten wij u graag in dat het verzamelen van persoonlijke e-mailadressen met als doeleinde het uitsturen van nieuwsbrieven en reclameboodschappen weldegelijk een ‘gegevensverwerking’ uitmaakt zoals beschermd door de intussen breed bekende GDPR-wetgeving (in het Nederlands de zogenaamde AVG).

Dit betekent dat u voor het uitsturen van marketing e-mails of nieuwsbrieven aan de regelgeving van de GDPR moet voldoen. Zo moet u zich op een rechtsgrond baseren zoals toestemming van de persoon in kwestie of een gerechtvaardigd belang, moet u vastleggen welke gegevens verzameld worden en met welk oogmerk deze verzameld worden … Indien u zich dan op toestemming baseert moet de persoon in kwestie ook ten allen tijde de toestemming terug kunnen intrekken.

Er komt dus meer bij kijken bij marketing via e-mail dan het louter aanschrijven van een heleboel mensen op het juiste tijdstip. Heeft u hier nog specifieke vragen over? Wij vernemen het graag!

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Kwijting aan de bestuurders: waarom elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

  • Actua / Publicaties

    Bijverdienen als jobstudent? Implicaties op uw belastingen en/of die van uw ouders?

  • Actua / Publicaties

    Een huis kopen via lijfrente – de toekomst van vastgoedinvesteringen?