Inboeken van oude facturen? Wat met btw en directe belastingen?

Ongeacht hoe goed georganiseerd uw administratie wel is, soms glipt er misschien wel eens een factuur door de mazen van het net. Facturen die we dan later graag alsnog in de boekhouding zouden willen zien verschijnen. Wat met het inboeken van oude facturen? Kan dit zo maar? Er zijn enkele bedenkingen bij te maken, die wij graag met u delen:

Op het vlak van BTW

Als onderneming geniet u recht op aftrek van btw die betaald werd op de aankoopfacturen, indien aan de voorwaarden voldaan. Stel dat de factuur aan alle voorwaarden voldoet, kan u deze factuur achteraf nog inbrengen en de btw aftrekken?

JA, maar…

Bij de btw-administratie geldt een periode van drie jaar om het recht op aftrek uit te oefenen. De termijn vangt aan op 1 januari van het jaar volgend op hetgeen waarin u dit recht op aftrek wenst uit te oefenen. Voor 2022 is er bijgevolg tijd tot de aangifte 2025-Q3 of 2025-M11. De aangifte dient immers binnen de drie kalenderjaren ingediend te zijn.

Op het vlak van personenbelastingen of vennootschapsbelastingen

De administratie directe belastingen is strenger. Zij houde namelijk vast aan art. 49 van het Wetboek Inkomstenbelastingen. Hierin staat dat een kost slechts aftrekbaar is voor zover ze nodig was ter creatie of behoud van (belastbare) inkomsten. Bovendien is ze slechts aftrekbaar in het jaar waarin deze inkomsten genoten zijn. Dit heeft twee grote gevolgen:

1° kosten voor inkomsten van komende boekjaren moeten overgedragen worden (lees: niet aftrekbaar voor dit boekjaar)

2° kosten voor inkomsten van voorgaande jaren zijn niet aftrekbaar in dit boekjaar.

Via het matchingprincipe is het toegelaten kosten aan een voorgaand jaar toe te wijzen. Deze kosten kunnen echter enkel opgenomen in jaarcijfers die nog niet ingediend werden. De fiscus kan eventueel wel hierop de aandacht vestigen bij een eventuele fiscale controle.

Als laatste redmiddel kan een bewaarschrift ingediend worden tegen reeds ingediende cijfers.

Heeft u hier nog vragen over? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Een mail of telefoontje volstaat!

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Registreer uw vennootschap in het UBO-register & vermijd een schrapping met kwalijke gevolgen!

  • Actua / Publicaties

    Wanneer nog bouwen of verbouwen aan 6% btw?

  • Actua / Publicaties

    Beroep doen op het systeem van flexi-jobs?