Zonnepanelen aankopen – privé of met de vennootschap?

Met de huidige energieprijzen wordt er nog meer dan vroeger gekeken om de kosten op elektriciteit en verwarming te drukken. Een van de meest voor de hand liggende oplossingen bestaat er in om zelf energie op te wekken. Hier zijn zonnepanelen uiteraard een populaire investering …

De vraag die zich stelt is of u als bedrijfsleider best zelf privé kan investeren in zonnepanelen of u toch deze investeringen kunt laten bekostigen door uw managementvennootschap. We lichten het u graag toe.

Zonnepanelen privé aankopen

Indien u als particulier zou investeren in zonnepanelen, dan kunt nog tot en met 2024 een premie aanvragen, afhankelijk van het vermogen dat met de zonnepanelen is verbonden:

 • In 2021 en 2022 bedraagt de premie 300 EUR/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 EUR/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 EUR.
 • In 2023 zal de premie 150 EUR/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 75 EUR/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 750 EUR.
 • In 2024 zal de premie 75 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 37,5 EUR/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 375 EUR

De datum van indienstname (datum van AREI-keuring) van de zonnepanelen bepaalt het premiebedrag en de premievoorwaarden.

Zonnepanelen aankopen met uw vennootschap voor op uw privéwoning

Gevolg voor uw vennootschap

De investering is een aftrekbare kost voor uw vennootschap en dient afgeschreven te worden op bijvoorbeeld 20 jaar, tenzij u kan aantonen dat de economische levensduur korter zou zijn.

Merk op dat zonnepanelen die uitsluitend voor beroepsdoeleinden worden gebruikt, in aanmerking komen voor de investeringsaftrek (nog tot eind dit jaar 25%) indien u voldoet aan enkele voorwaarden.

In dit artikel bespreken wij echter het geval waar de opgewekte energie (ook) voor privédoeleinden wordt gebruikt door de bedrijfsleider.

Gevolg voor uw vennootschap

Als uw vennootschap zonnepanelen plaatst op uw privéwoning, zijn er eigenlijk twee mogelijkheden: ofwel draagt ze de eigendom van de panelen aan u over, ofwel behoudt de vennootschap de eigendom.

1.De eigendom wordt overgedragen aan de bedrijfsleider

Het voordeel dat u als bedrijfsleider van uw vennootschap krijgt, bestaat dan uit de gratis toekenning van de zonnepanelen. Het voordeel wordt vastgesteld op basis van de werkelijke waarde van deze toekenning. Volgens de Minister is die werkelijke waarde gelijk aan de marktconforme aankoopprijs voor eenzelfde installatie voor particuliere klanten inclusief btw. Het voordeel alle aard (VAA) is in één keer belastbaar in het jaar van de eigendomsoverdracht.

Na deze overdracht zijn de zonnepalen van u als bedrijfsleider en bent u dan ook eigenaar van de opgewekte elektriciteit.

2.De eigendom wordt niet overgedragen aan de bedrijfsleider

Volgens de minister bestaat het VAA in dit geval uit de gratis terbeschikkingstelling van de zonnepanelen. Ook van dit VAA moet het bedrag worden vastgesteld op basis van de werkelijke waarde, bijvoorbeeld. de gangbare leaseprijs op jaarbasis op de particuliere markt. U moet dit VAA dan voor elk jaar van de terbeschikkingstelling aangeven in uw aangifte personenbelasting.

Sinds 1 januari 2022 kan het VAA voor elektriciteit en verwarming enkel nog forfaitair gewaardeerd worden indien uw vennootschap ook de woning an sich terbeschikking stelt aan u als bedrijfsleider.

Zonnepanelen aankopen met uw vennootschap voor op de woning eigendom van uw vennootschap

De VAA gratis elektriciteit en verwarming kunnen in deze situatie wel nog forfaitair geraamd worden Meer bepaald voor inkomstenjaar 2022: 2.130 EUR voor verwarming en 1.060 EUR voor elektriciteit. Merk op dat de fiscus dit standpunt kan betwisten en toch werkelijke waarde naar voor zal schuiven (bijvoorbeeld de gangbare leaseprijs op jaarbasis voor de particuliere markt).

Wenst u graag specifiek fiscaal advies inzake de aankoop van zonnepanelen? Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen. Wij helpen u u graag verder.

Het Flamée & Partners Kenniscentrum

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Kwijting aan de bestuurders: waarom elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

 • Actua / Publicaties

  Bijverdienen als jobstudent? Implicaties op uw belastingen en/of die van uw ouders?

 • Actua / Publicaties

  Een huis kopen via lijfrente – de toekomst van vastgoedinvesteringen?