Grondige wijzigingen in de autofiscaliteit – welke datum telt?

Ongeveer een jaar geleden kondigde de regering reeds aan dat er de komende jaren enkele belangrijke wijzigingen zullen plaatsvinden in de autofiscaliteit. Dit met het oog op de vergroening van het wagenpark. In één van onze vorige webinars, exit van de fossiele bedrijfswagen, stonden we reeds uitvoerig stil bij de belangrijkste bepalingen inzake de nieuwe wagenfiscaliteit. We vatten nog kort even opnieuw samen en staan ook stil bij de bepaling van de datum voor de eventuele toepassing van het nieuwe fiscaal regime. Want net daar kan er een addertje onder het gras schuilen …

Wijzigingen vanaf 1 januari 2023

Voor wie vanaf 1 januari 2023 een plug-in hybride bestelt, wordt de fiscale aftrekbaarheid van de verbruikskosten van de fossiele brandstof (benzine of diesel) beperkt tot 50%. De andere wagenkosten behouden hun fiscale aftrekbaarheid van (quasi) 100%. Een plug-in hybride besteld vóór 1 januari 2023 behoudt met andere woorden zijn huidige fiscale regels.

Wijzigingen vanaf 1 juli 2023

Voor personenwagens met een CO2-uitstoot die worden aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 blijft de regeling tijdelijk dezelfde, maar zullen voor hen vanaf inkomstenjaar 2025 de minimumgrenzen voor fiscale aftrekbaarheid van 40% en 50% verdwijnen. Bijkomend wordt er voor deze wagens vanaf aanslagjaar 2026 een bovengrens van 75% ingesteld die geleidelijk herleid wordt tot 0% en dit vanaf aanslagjaar 2029.

Het kan dus met andere woorden interessant zijn om, indien u toch vrij binnenkort een nieuwe wagen wenst te bestellen, deze nieuwe wagen reeds vóór 1 juli 2023, of zelfs vóór 1 januari 2023, te bestellen.

De vraag die zich recent stelde was hoe u correct kunt aantonen dat u uw voertuig heeft aangeschaft vóór één van de hiervoor vermelde startdatums van nieuwe fiscale regels.

Hoe wordt deze datum bepaald?

De FOD Financiën antwoordde hierop dat men dit kan bewijzen aan de hand van de bestelbon, opgemaakt en ondertekend vóór een startdatum van nieuwe fiscale regels door zowel de verkoper als de koper van het voertuig, indien men niet kiest voor een leasingformule.

Wanneer u wél kiest voor een leasingformule, dient de leasingovereenkomst ondertekend te zijn vóór een startdatum van nieuwe fiscale regels door zowel de leasegever als de leasenemer. Er wordt aanbevolen dat de leasemaatschappij de onderliggende bestelling dan ook reeds plaatst bij de verdeler vóór de betreffende startdatum.

Het feit dat de wagen eventueel pas later (na een bepaalde startdatum) wordt geleverd, vormt geen probleem. Uiteraard zal de fiscus nagaan als er geen sprake is van simulatie, louter om van de oude fiscale regels te kunnen genieten.

Indien u een tweedehandswagen aanschaft, telt ook voor deze wagen de datum waarop deze werd aangekocht, geleased of gehuurd en niet de datum van eerste inschrijving van de wagen.

Wanneer u op het einde van een leasecontract de aankoopoptie licht, blijven de bepalingen voor de aftrekbaarheid van de wagenkosten van toepassing zoals ze van toepassing waren op het moment van het afsluiten van de leasingovereenkomst.

Wenst u nog snel te genieten van de huidige en voordeligere fiscale spelregels inzake autofiscaliteit? Heeft u hier nog specifieke vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren via ewoud@flamee.be .

Het Flamée & Partners Kenniscentrum

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Medische beroepen en btw - een korte opfrissing

  • Actua / Publicaties

    Elektronisch factureren - Een kans voor kmo's en éénmanszaken om 120% fiscaal aftrekbaar te investeren

  • Actua / Publicaties

    Het statuut van beroepsverkoper – rechten, maar ook plichten