Aangifte personenbelasting – hou rekening met de gewijzigde indieningstermijnen!

Traditioneel staat deze periode van het jaar op fiscaal vlak in het teken van de aangiftes personenbelasting. Recent werden de indieningstermijnen van de aangifte personenbelasting aan een grondige wijziging onderworpen. Zo heeft het feit of uw aangifte al dan niet door een mandataris wordt ingediend, niet langer meer een invloed op de datum waarop u uw aangifte personenbelasting ten laatste moet indienen.

Hoe zat het juist vroeger?

Indien u uw aangifte zelf indiende, had u tijd tot 15 juli om uw aangifte in te dienen of om wijzigingen door te voeren in uw vereenvoudigde aangifte. Indien uw aangifte werd ingediend door een mandataris, had die wat langer tijd. Vorig jaar was dit bjivoorbeeld tot 30 september (met uitstel tot 28 oktober).

Let op, deze termijnen waren van toepassing indien u uw aangifte online via Tax-on-web indiende. Indien u ervoor koos om uw aangifte op papier in te dienen, had u tijd tot 30 juni.

Met welke regels moeten we vandaag rekening houden?

Bij een aangifte op papier heeft u nog steeds tijd tot 30 juni om deze in te dienen.

Verder wordt er op vandaag een onderscheid gemaakt tussen complexe en niet-complexe aangiftes. Een aangifte is complex wanneer er sprake is van minstens één van onderstaande inkomsten:

 • Winsten en/of baten;
 • Bezoldiging van bedrijfsleiders;
 • Bezoldiging meewerkende echtgenoot;
 • Buitenlandse beroepsinkomsten.

Indien u één van deze inkomsten geniet, hebt u tijd tot 18 oktober 2023 om uw aangifte in te dienen, ongeacht of u dit zelf doet of via een mandataris. Bij een niet-complexe aangifte hebt u tijd tot 15 juli. Er kan eventueel uitstel gevraagd worden om ernstige redenen of overmacht.

Indien u een voorstel van vereenvoudigde aangifte kreeg, moet u dit nakijken en eventuele wijzigingen doorgeven voor 15 juli. Ook indien de vereenvoudigde aangifte wordt gewijzigd door een toevoeging van bovenstaande ‘complexe’ inkomsten, moet de wijziging worden doorgegeven voor 15 juli. Daarna hebt u tijd tot 18 oktober om de aangifte effectief in te dienen.

Toch moet u zeker niet wachten tot 18 oktober om uw aangifte in te dienen. U krijgt namelijk een toegeving van de fiscus indien u uw aangifte indient voor 31 augustus. Uw aangifte zal dan sneller verwerkt worden. Als u een tegoed heeft, zal u uw tegoed hierdoor sneller terugkrijgen en als u moet betalen, zal u hier meer tijd voor krijgen.

Twijfelt u nog met welke uiterste indieningsdatum u rekening dient te houden? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij lichten het u graag toe.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Kwijting aan de bestuurders: waarom elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

 • Actua / Publicaties

  Bijverdienen als jobstudent? Implicaties op uw belastingen en/of die van uw ouders?

 • Actua / Publicaties

  Een huis kopen via lijfrente – de toekomst van vastgoedinvesteringen?