De tienjarige aansprakelijkheid in de bouw – waakzaamheid geboden

Als aannemer en architect moet u gedurende een periode van tien jaar instaan voor eventuele gebreken aan de bouwwerken waaraan u heeft meegewerkt. Dit kunnen bijvoorbeeld problemen zijn inzake waterdichting, stabiliteit, ongeschiktheid van de grond …

Merk op dat deze tienjarige bouwaansprakelijkheid in principe van openbare orde is.  De wetgever heeft immers de aansprakelijkheidsregeling niet alleen voorzien ter bescherming van het belang van de bouwheer, maar ook, en vooral, om de openbare veiligheid te vrijwaren. Elke niet-deugdelijke constructie is een blijvend gevaar voor de openbare veiligheid en voor de sociale rust.

Dit betekent dat u zich hier contractueel niet kan vanaf maken. Ook bij de vereffening van uw vennootschap is nog niet alle gevaar geweken … Het is belangrijk dat hieraan de nodige (juridische) aandacht wordt besteed.

De tienjarige termijn begint normaliter te lopen vanaf de definitieve oplevering van het bouwwerk. Echter, partijen kunnen ook overeenkomen dat dit reeds vanaf de voorlopige oplevering gebeurt. Zelfs de datum van betaling van de laatste factuur kan hier een startpunt zijn. Dit is afhankelijk van hetgeen contractueel met de bouwheer wordt afgesproken.

Gelukkig heeft u de mogelijkheid (en eigenlijk de verplichting) zich hiertegen te verzekeren! Deze verzekering is verplicht voor bouwwerken met een stedenbouwkundige vergunning die werd goedgekeurd vanaf juli 2018. Merk op dat enkel de personen die prestaties of werken uitvoeren met betrekking tot de ruwbouw met deze verzekeringsplicht rekening dienen te houden. Het is aan de bouwheer om te bewijzen dat de aannemer of architect fouten heeft gemaakt die tot het probleem hebben geleid. Vaak zal dit dienen te worden aangetoond door middel van een expertiseverslag …

Via de Wet Peeters is er zelfs nog een uitbreiding gekomen op het toepassingsgebied van deze aansprakelijkheid. Ook de bouwpromotor die voor de uitvoering van de werken instaat, is verantwoordelijk voor een correcte oplevering en een goede opvolging. Ook hij valt dan onder deze verzekeringsplicht

Voor diegene die zich niet aan de verplichte decenale verzekering houdt, bestaat de kans dat de wetgever boetes uitschrijft. Die boetes kunnen oplopen tot 80.000 euro geïndexeerd. Maar het risico bij niet-verzekering is dubbel, want de niet-verzekerde partij moet mogelijk ook zelf opdraaien voor de schade, een expert aanstellen enzovoort (want deze zaken zijn niet gedekt in de klassieke uitbatingsverzekering).

Heeft u hier vragen over? Een mailtje of telefoontje volstaat! Graag tot uw dienst.

Indien u omtrent dit onderwerp verdere vragen zou hebben, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Dit kan zeer eenvoudig via ward@flamee.be.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Kwijting aan de bestuurders: waarom elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

  • Actua / Publicaties

    Bijverdienen als jobstudent? Implicaties op uw belastingen en/of die van uw ouders?

  • Actua / Publicaties

    Een huis kopen via lijfrente – de toekomst van vastgoedinvesteringen?