Erfbelasting besparen via de erfenissprong?

Omwille van de stijgende levensverwachting van onze bevolking, erven kinderen op steeds latere leeftijd van hun ouders. Dit heeft als gevolg dat de kleinkinderen vaak meer nood hebben aan wat financiële ruggensteun dan de kinderen/erfgenamen zelf.

Met deze gedachte creëerde de wetgever in 2013 een nieuwe mogelijkheid inzake successieplanning, waarbij de ouders de volledige erfenis van hun moeder en/of vader kunnen verwerpen ten voordele van hun eigen kinderen, zijnde de kleinkinderen van de grootouders. Op die manier komt de erfenis onmiddellijk terecht bij diegenen die er op dat ogenblik vaak het meeste baat bij hebben. Als er meerdere kleinkinderen zijn die elk een kleiner bedrag erven, kan de erfenis op die manier zelfs in lagere tariefschijven vallen, waardoor u ook bespaart op de erfbelasting.

Deze vorm van successieplanning wordt de vrijwillige erfenissprong of generation skipping genoemd en kan sinds 1 september 2018 ook op slechts een gedeelte van de nalatenschap worden toegepast. Zo kan u als ervende ouder een deel van de erfenis voor uzelf houden en het overige stuk (binnen het jaar) belastingvrij doorschenken aan uw kinderen. Stel u aanvaardt de nalatenschap en u betaalt de erfbelasting. Vervolgens doet u een schenking van alle of een deel van de geërfde goederen (of van eigen roerende goederen met dezelfde waarde). Die schenking kan vrij van schenkbelasting gebeuren voor zover de waarde van de geschonken goederen niet meer bedraagt dan de brutowaarde van de met erfbelasting bezwaarde goederen.

Die schenking dient voor een notaris te gebeuren binnen het jaar na het overlijden van de erflater. De schenking mag geen opschortende voorwaarde of termijn bevatten.

De gedeeltelijke erfenissprong wordt beheerst door Vlaamse regelgeving. Zowel uw moeder als u dienen Vlaamse  residenten te zijn. De woonplaats van uw kinderen (de kleinkinderen) speelt geen rol.

Grootouders kunnen een erfenissprong echter wel niet opleggen aan hun kinderen. Het initiatief voor deze constructie ligt dus telkenmale bij de ouder/erfgenaam.

Een voorbeeldje ter illustratie:

Stel dat een grootvader bijvoorbeeld en roerend vermogen van 800.000 EUR bezit en 2 kinderen en 4 kleinkinderen heeft op het moment van overlijden. Indien de 2 kinderen het roerend vermogen erven, zal daarop een erfbelasting van 120.000 EUR verschuldigd zijn. Als beide kinderen echter hun erfenis volledig verwerpen en vrijwillig doorgeven aan de kleinkinderen, zal de totale erfbelasting door de kleinkinderen 60.000 EUR bedragen doordat zij in een lagere tariefschaal vallen. Een belastingvoordeel dus!

Uiteraard zijn er ook nog heel wat andere mogelijkheden inzake uw persoonlijke successie- en vermogensplanning. Wenst u hier een gesprek over? Een mailtje of telefoontje naar ons kantoor volstaat!

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Registreer uw vennootschap in het UBO-register & vermijd een schrapping met kwalijke gevolgen!

  • Actua / Publicaties

    Wanneer nog bouwen of verbouwen aan 6% btw?

  • Actua / Publicaties

    Beroep doen op het systeem van flexi-jobs?