Kosten smartphone beroepsmatig aftrekbaar?

De terbeschikkingstelling van een smartphone is, voor werknemers en bedrijfsleiders van een vennootschap, een courante vorm van alternatieve verloning binnen een onderneming. Indien het gebruik van de smartphone strikt beroepsmatig is, betreft het een bedrijfsmiddel. In dat geval is het niet onderworpen aan belastingen en sociale bijdragen.

Kosten smartphone beroepsmatig aftrekbaar?

De situatie verandert vanaf het moment dat u het toestel ook privé gebruikt. In uw eenmanszaak kunt u de kosten van uw smartphone slechts aftrekken in de mate van het beroepsmatige gebruik. De fiscus is eerder terughoudend om een uitsluitend beroepsmatig gebruik te aanvaarden. Gebruikt u uw smartphone voor 75% voor uw zaak, dan zijn die kosten ook slechts voor 75% aftrekbaar. Dit geldt zowel voor de afschrijving op de aankoopprijs als voor het abonnement.

Het is duidelijk dat het niet eenvoudig is om het percentage exact te bepalen. Het percentage wordt in de praktijk veelal geraamd. Deze raming dient men wel te onderbouwen op basis van bijv. recente facturen.

Wanneer een werknemer of een bedrijfsleider in een vennootschap een smartphone met abonnement beschikbaar gesteld krijgt, dan bestaan er verschillende wijzen om de factuur te betalen. In het stelsel van de ‘split billing’ betaalt de werkgever het beroepsmatig gedeelte van de factuur, en de werknemer het privégedeelte zelf rechtstreeks aan de provider. Een andere manier om het privégebruik tot uiting te laten komen is via het aanrekenen van een voordeel alle aard. Deze voordelen zijn vooraf forfaitair vastgesteld. Voor een smartphone (toestel+ abonnement + internet) bedraagt het forfait €144 op jaarbasis. Op dit voordeel heft de fiscus uiteindelijk personenbelasting. Op dit bedrag worden er ook nog sociale bijdragen berekend.

Wenst u hier meer informatie over? Wij helpen u hierbij graag verder.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Kwijting aan de bestuurders: waarom elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

  • Actua / Publicaties

    Bijverdienen als jobstudent? Implicaties op uw belastingen en/of die van uw ouders?

  • Actua / Publicaties

    Een huis kopen via lijfrente – de toekomst van vastgoedinvesteringen?