Vermijd discussies met klanten

Bepaalde basisgrondstoffen, zoals bijvoorbeeld staal, zijn de laatste tijd serieus in prijs gestegen. Deze duurdere grondstofprijzen hebben voor vele bedrijven een negatieve invloed op hun verwachte rendement. Vandaar dat zij deze stijgende kost wensen door te rekenen in hun uiteindelijke verkoopprijs. Echter, wat met bijvoorbeeld offertes die reeds een tijdje terug werden opgesteld? Goede algemene voorwaarden kunnen hier soelaas bieden!

In de algemene voorwaarden van uw offertes en/of facturen kunt u een clausule voorzien die u toelaat om alsnog de uiteindelijke prijs te wijzigen in functie van eventuele stijgende grondstofprijzen. Op die manier bent u beter beschermd tegen dergelijke grondstofprijsschommelingen! Uiteraard dient u de verhoogde prijs wel op de één of andere manier te kunnen verantwoorden.

Daarnaast kunnen de algemene voorwaarden van uw verkoopfacturatie de klant ook inzicht bieden aangaande uw aansprakelijkheid, de betalingstermijn van uw facturen, het moment van eigendomsoverdracht van de goederen in kwestie… Goede algemene verkoopsvoorwaarden kunnen u heel wat juridische problemen besparen! Onze juridische dienst helpt u graag met het opstellen van uw factuurvoorwaarden.

Het Flamée & Partners Academy Team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!