De kilometervergoeding: nieuw maximumbedrag

Werknemers die geen bedrijfswagen ter beschikking hebben en zich voor hun dienstreizen verplaatsen met hun eigen auto of bromfiets,  kunnen hiervoor sedert geruime tijd gecompenseerd worden middels een forfaitaire kilometervergoeding. Dit bedrag per kilometer is steeds wettelijk geplafonneerd. Vanaf juli 2022 is er een nieuw bedrag van toepassing, en dit ligt hoger in vergelijking met vorig jaar.

Nieuw maximum + retroactieve wijziging

De kilometervergoeding is een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever. Sedert 1 juli 2022 ligt het maximumbedrag vast op €0,4170/km, daar dit een jaar voordien €0,3707/km bedroeg. De regering heeft eveneens voorzien in een eenmalige retroactieve verhoging voor de periode van maart 2022 tot juni 2022. Voor deze periode werd het maximum opgetrokken tot €0,402/km. De betrachting hiervan is om de voorbije stijging van de brandstofprijzen reeds gedeeltelijk te compenseren.

Frequentere aanpassing

Het spreekt voor zich dat, gelet op de huidige stand van de brandstofprijzen, een normale indexatie niet volstaat om de koopkracht te vrijwaren. Mede vanuit dat oogpunt zal er vanaf heden een aanpassing van het maximumbedrag plaatsvinden per kwartaal, in plaats van één keer per jaar. Zodoende kan er sneller op prijsschommelingen ingespeeld worden. Daarnaast wenst de regering de werkgever aan te moedigen om effectief het maximumbedrag aan zijn werknemer te betalen. Voor de extra kosten die de onderneming op zich neemt zou voorzien worden in een belastingkrediet. Zodoende kan het een en ander fiscaal gecompenseerd worden.  Wordt vervolgd dus …

Heeft u vragen over deze kilometervergoeding? Komen ook uw werknemers of zelfs u als bedrijfsleider hiervoor in aanmerking? Contacteer ons gerust. Wij bekijken het graag.

Het Flamée & Partners Kenniscentrum

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Kwijting aan de bestuurders: waarom elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

  • Actua / Publicaties

    Bijverdienen als jobstudent? Implicaties op uw belastingen en/of die van uw ouders?

  • Actua / Publicaties

    Een huis kopen via lijfrente – de toekomst van vastgoedinvesteringen?