Beheersvolmacht als tool successieplanning

We beginnen met het intrappen van een open deur; de erfbelasting in Vlaanderen is vrij hoog… Een gedegen vermogensplanning kan dan ook aanzienlijk de belastingdruk reduceren. In dat kader hebben schenkingen een belangrijke plaats in ons rechtssysteem verworven. De beheersvolmacht als tool voor uw successieplanning. Wat houdt dat nu precies in?

Men wil op een zo fiscaal gunstig mogelijke manier, vermogen overdragen aan de volgende generatie. Fiscaalvriendelijk schenken is één iets, maar hoe behoudt u toch de verdere controle op hetgeen u hebt geschonken?

Schenkingen in combinatie met maatschap

Het feit dat bij schenkingen een algemeen verbod geldt op het verder beschikken over de geschonken goederen na overdracht, lijkt in vele gevallen een hinderpaal te vormen. De schenking in combinatie met een maatschap is een vaak gehanteerde planningstechniek om de overdracht van vermogen naar de volgende generatie geleidelijk te laten verlopen. De maatschap is echter sinds kort aan extra transparantie en verplichtingen onderhevig, wat deze piste minder interessant heeft gemaakt.

Beheersvolmacht als tool successieplanning

Een schenking in combinatie met een beheersvolmacht geldt hier eventueel als een eenvoudiger en goedkoper alternatief. Via een beheersvolmacht geeft de eigenaar van een goed via een lastgevingsovereenkomst, een volmacht aan een derde om dit goed te beheren en er eveneens over te beschikken in naam en voor rekening van de eigenaar. In de casus waarbij ouders een schenking hebben gedaan aan hun kinderen betekent dit concreet dat de kinderen (ondertussen eigenaars van het goed) aan de ouders, via de beheersvolmacht, alsnog de volledige controle geven. Deze volmacht kan gepersonaliseerd worden om tegemoet te komen aan de wensen van de schenkers.

Er zijn 2 belangrijke elementen waarmee men rekening dient te houden in het kader van de beheersvolmacht:

 • Onherroepelijkheid: de volmachtgever (kinderen) kunnen de volmacht niet herroepen;
 • Exclusiviteit: de volmachtgever (kinderen) kunnen onder geen beding zelf handelen.

Op deze manier is de schenker zeker dat enkel hij zeggenschap blijft hebben over het geschonken goed. Let wel, de ouders zullen wel steeds rekening en verantwoording dienen af te leggen aan de kinderen, zoals gebruikelijk bij een volmacht. De volmacht dient wel beperkt te zijn in de tijd (bijvoorbeeld stopzetting na overlijden van de langstlevende schenker).

Een beheersvolmacht kan zowel onderhands als notarieel worden opgemaakt. Gezien de toegenomen verplichtingen verbonden aan de maatschap, vormt deze beheersvolmacht een plausibel alternatief voor een geleidelijke vermogensoverdracht. Meer info gewenst? Een telefoontje of mailtje volstaat!

Indien u omtrent deze onderwerpen verdere vragen zou hebben, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Dit kan zeer eenvoudig via ward@flamee.be . Wij helpen u hierbij graag verder.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Kwijting aan de bestuurders: waarom elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

 • Actua / Publicaties

  Bijverdienen als jobstudent? Implicaties op uw belastingen en/of die van uw ouders?

 • Actua / Publicaties

  Een huis kopen via lijfrente – de toekomst van vastgoedinvesteringen?