Sloddervos? Stockeer uw belangrijke documenten in een digitale kluis!

De federatie van het Belgisch Notariaat heeft recent voorzien in de terbeschikkingstelling van een ‘digitale kluis’. Via deze digitale kluis heeft u toegang tot al uw notariële akten die sinds 2015 werden verleden. Maar, er is meer…!

Naast deze documenten, die automatisch worden opgeladen, kunt u ook zelf belangrijke documenten toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan diploma’s, onderhandse overeenkomsten, notariële akten van vóór 2015… Het aanmaken en gebruiken van deze digitale toepassing is volledig gratis!

Elke Belgische burger (18+) heeft de mogelijkheid om deze digitale kluis te openen. Op vandaag is dit voor een vennootschap nog niet mogelijk. U kunt deze kluis vrij eenvoudig installeren via de website www.izimi.be .

De gegevens die u hierin opslaat, worden bewaard in de cloud. Toegang tot de kluis kan steeds mits identificatie met uw elektronische identiteitskaart. Zo bent u de enige die toegang heeft tot uw documenten. U kunt er wel voor opteren om bepaalde documenten te delen met andere personen, die ook een digitale kluis hebben bij izimi.be.

Op het ogenblik dat u komt te overlijden, kiest u zelf wat er met uw kluis dient te gebeuren. De inhoud kan, na uw overlijden, aan uw erfgenamen ter beschikking worden gesteld. Daarnaast kunt u ook opteren om de inhoud te laten vernietigen.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Registreer uw vennootschap in het UBO-register & vermijd een schrapping met kwalijke gevolgen!

  • Actua / Publicaties

    Wanneer nog bouwen of verbouwen aan 6% btw?

  • Actua / Publicaties

    Beroep doen op het systeem van flexi-jobs?